Avstandskrav - høyspenningsnettet

Høyspenningslinjer er livsfarlige på flere meters avstand. Berøring av høyspenningslinjer og anlegg har ført til flere nestenulykker og tragiske dødsulykker. Derfor har vi strenge krav til avstander for aktiviteter som foregår nær våre linjer

Avstander og sikkerhetstiltak

Skal du arbeide nærmere enn 30 meter avstand til linjen må Elvia varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Anleggsvirksomhet nær høyspenningslinjer

Arbeider du med anleggs- og skogsmaskiner, transport eller annen redskap med stor rekkevidde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Alt arbeid innenfor 30 meters avstand skal vurderes av Elvia, eller av en Elvia-godkjent Leder For Sikkerhet (LFS) (gjelder Oslo/Viken).

Graving, boring og spunting

Undersøk alltid om det er kabler i bakken der du skal grave eller bore. Det skal alltid utføres kabelpåvisning, og denne tjenesten er gratis. Ved aktivitet nærmere regionalnettkabler enn 5 meter skal alltid Elvia kontaktes.

Trefelling

Før trefelling nær høyspenningslinjer skal nettselskapet alltid kontaktes på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Lagring under linje

Lagring under linje skal ikke forekomme. Ta kontakt med Elvia for avtale om lagring i nærheten.

Personløftere

Undersøk alltid om det er elektriske ledninger i området personløfteren skal benyttes. Er du nærmere enn 30 meter fra høyspenningsanlegg skal nettselskapet kontaktes.