Riveprosjekter

Ved riving av elektriske anlegg er det viktig at du tar kontakt med oss god tid i forveien. Jo større rivningsjobben er, jo lengre behandlingstid må du regne med.

Vær alltid nøye med kontaktinformasjon til eier av installasjonen og riktige vedlegg. Det forenkler saksbehandlingen hos oss og forkorter dermed behandlingstiden.

Ta kontakt i god tid

Særlig ved større rivningsarbeider er det viktig at du tar kontakt med oss god tid i forveien. Det kan være at vi har en transformatorstasjon inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den ansvarlige for rivingen kontakte Elvia minst ett år før rivingen skal starte, slik at vi kan flytte transformatorstasjonen først.

Husk å legge ved vedlegg

Det er viktig at du legger ved tegning, skisse eller kart som viser hvilken bygning som skal rives, slik at vi kan vurdere hva som må gjøres i forkant av rivingen. Elvia sender tiltakshaver skriftlig informasjon om den videre saksgangen.

Behandlingstid

Faktorer som anleggets type og størrelse påvirker behandlingstiden hos oss, men generelt kan vi si at riving av:

  • Luft/kabelstikkledning har cirka 30 dager behandlingstid

  • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende cirka 50 dager

  • Transformatorstasjon (nettstasjon) cirka ett år behandlingstid

Bestill frakobling av strømkabelen før du river bygget!

Det er svært viktig at den elektriske forsyningen blir koblet fra på riktig vis og at strømkabelen er koblet fra før riving av selve bygget kan starte. Hvis ikke, kan det oppstå overhengende risiko for at en ulykke kan skje.

Ny elektrisk installasjon

Dersom det skal installeres ny elektrisk installasjon på eiendommen i nær fremtid, er det viktig at du informerer om dette når du sender inn skjema for rivemelding.

Husk kontaktinformasjon og mest mulig nøyaktige opplysninger om riveprosjektet når du sender inn rivemelding til oss.