For installatører som jobber i Innlandet

Fra nå av skal meldinger om installasjonsarbeid i hele Elvias område leveres via Elsmart. Her finner du informasjon som kan være ekstra nyttig for deg som jobber som installatør i Innlandet.

Dette er nytt

Elsmart er felles verktøy

Elvia bruker fra nå av samme verktøy, kalt Elsmart, for alle installatører som skal sende inn melding om installasjonsarbeid. (Med tidsbegrenset unntak for meldinger i Stange, info nederst på siden).

Opprett bruker i Elsmart

Hvis din bedrift ikke allerede har gjort det, kan du lese mer om opprette bruker i Elsmart her.

Hvor er gamle saker fra Installatørweb?
Meldinger som var ferdigregistrert i tidligere Installatørweb, er overført til Elsmart.

Ny struktur for anleggsbidrag

Anleggsbidrag skal betales i sin helhet før det vil bli opprettet en arbeidsordre/serviceordre. Eventuelle merkostnader etterfaktureres i henhold til gjeldende forskrift om nettdrift. 

Husk riktige vedlegg

Når du skal send inn forhåndsmelding, er det viktig å få med riktige vedlegg og opplysninger. Da går saksbehandlingen fortere og du får raskere svar. Her er en oversikt over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger i Elsmart.

Retningslinjer og tekniske beskrivelser

Våre retningslinjer og tekniske beskrivelser finner du i Nettbiblioteket og i REN-blader på ren.no.

Behandlingstid

Vi behandler meldinger så raskt som mulig. Les mer om behandlingstid her.

Levere rettemelding?

Gå til rettemelding.no for å levere rettemeldinger.

Ladeanlegg og elbil

Trenger du tips til hvilke råd du kan gi til kunder som ønsker ladeanlegg i sameier og borettslag?

Plusskunder og tilknytning

Andelen plusskunder i Elvias område øker stadig. Her er informasjon for deg som er installatør og skal sende meldinger om nye plusskundeanlegg.

Melding om installasjonsarbeid i Stange

I dette området vil det i en tidsbegrenset periode fortsatt være behov for å logge inn på Installatørweb for Stange-området. Her finner du oversikt over hvilke vedlegg som skal følge de ulike meldingene.