For installatører som jobber i Innlandet

I Innlandet leveres meldinger om installasjonsarbeid via Installatørweb. Her finner du linker til viktige retningslinjer, verktøy og skjemaer for deg som jobber som installatør i Innlandet.

Dette blir nytt våren 2023

Overgang fra Elwin til Elsmart etter påske

Elvia bruker i dag Elwin som verktøy for installatører som skal sende inn melding om installasjonsarbeid i Innlandet. Etter påske vil dette endre seg. Da blir Elwin erstattet av Elsmart.

Arbeid som ikke vil bli overført til Elsmart
Vær klar over at meldinger som mangler ferdigregistrering i Elwin, ikke vil bli overført til Elsmart. Her er en oversikt over hvilke meldinger som vil bli overført fra Elwin til Elsmart:

Disse meldingene blir overført til Elsmart:

  • Melding om installasjonsarbeid oversendt til nettselskap

  • Godkjent av nettselskap

  • Melding om spenningssetting oversendt til nettselskap

  • Arkivert

Disse meldingene overføres IKKE til Elsmart:

  • Under registrering

  • Avslått av nettselskap

  • Forkastet av nettselskap/installatør

Ny struktur for anleggsbidrag

Anleggsbidrag skal betales i sin helhet før det vil bli opprettet en arbeidsordre/serviceordre. Eventuelle merkostnader etterfaktureres i henhold til gjeldende forskrift om nettdrift. 

Melding om installasjonsarbeid

For deg som er ny installatør i dette området kan du lese mer og foreløpig be om tilgang til Installatørweb her. For deg som har bruker fra før, kan du gå rett til logg inn for Innlandet eller logg inn for Stange-området her.

Husk riktige vedlegg

Når du skal send inn forhåndsmelding, er det viktig å få med riktige vedlegg og opplysninger. Da går saksbehandlingen fortere og du får raskere svar. Her er en oversikt over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger i Innlandet.

Retningslinjer og tekniske beskrivelser

Våre retningslinjer og tekniske beskrivelser finner du i Nettbiblioteket og i REN-blader på ren.no.

Behandlingstid

Vi behandler meldinger så raskt som mulig. Les mer om behandlingstid her.

Levere rettemelding?

Gå til rettemelding.no for å levere rettemeldinger.

Ladeanlegg og elbil

Trenger du tips til hvilke råd du kan gi til kunder som ønsker ladeanlegg i sameier og borettslag? Her er retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil i Innlandet.

Plusskunder og tilknytning

Andelen plusskunder i Elvias område øker stadig. Her er informasjon for deg som er installatør og skal sende meldinger om nye plusskundeanlegg.

Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.

Krav til kabelrør (Innlandet)

Stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.