For installatører som jobber i Innlandet

I Innlandet leveres meldinger om installasjonsarbeid via Installatørweb. Her finner du linker til viktige retningslinjer, verktøy og skjemaer for deg som jobber som installatør i Innlandet.

Melding om installasjonsarbeid

For deg som er ny installatør i dette området kan du lese mer og be om tilgang til Installatørweb her. For deg som har bruker fra før, kan du gå rett til innlogging

Husk riktige vedlegg

Når du skal send inn forhåndsmelding, er det viktig å få med riktige vedlegg og opplysninger. Da går saksbehandlingen fortere og du får raskere svar. Her er en oversikt over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger i Innlandet.

Retningslinjer og tekniske beskrivelser

Våre retningslinjer og tekniske beskrivelser finner du i Nettbiblioteket og i REN-blader på ren.no.

Behandlingstid

Vi behandler meldinger så raskt som mulig. I Innlandet bestreber vi oss på en behandlingstid på maks 7 arbeidsdager.

Levere rettemelding?

Gå til rettemelding.no for å levere rettemeldinger.

Ladeanlegg og elbil

Trenger du tips til hvilke råd du kan gi til kunder som ønsker ladeanlegg i sameier og borettslag? Her er retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil i Innlandet.

Plusskunder og tilknytning

Andelen plusskunder i Elvias område øker stadig. Her er informasjon for deg som er installatør og skal sende meldinger om nye plusskundeanlegg.

Slik bruker du Installatørweb i Innlandet

Levere melding om installasjonsarbeid i Innlandet?

Krav til vedlegg for meldinger som sendes inn via Installatørweb

Alle meldinger som sendes inn via Installatørweb må være så komplette som mulig - da går saksbehandlingen raskest mulig også. Her er listen over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger om installasjon i Innlandet.

Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.

Krav til kabelrør (Innlandet)

Stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.