Innsending av forhåndsmelding i ulike deler av Elvias nettområde

Alt arbeid i elektrisk anlegg er søknadspliktig. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding til Elvia for å kunne utføre det planlagte arbeidet.

Oslo/Viken

Forhåndsmeldinger som gjelder arbeid i Oslo/Viken sendes med nødvendig spesifikasjon inn via Elsmart.

Innlandet

Meldinger som gjelder arbeid i Innlandet, sendes inn via Installatørweb.

Unngå forsinkelser - oppgi riktige kontaktopplysninger

Vær nøye med utfylling av kontaktinformasjon.
Gjelder jobben oppdrag i Oslo/Viken, kan f.eks. feil e-postadresse føre til at faktura blir sendt til feil kunde. Det er først når faktura er betalt at melding om installasjonsarbeid blir godkjent og eventuelt oppdrag fra elektroentreprenør blir bestilt.