Innsending av forhåndsmelding i ulike deler av Elvias nettområde

Alt arbeid i elektrisk anlegg er s√łknadspliktig. Elektroinstallat√łr sender inn forh√•ndsmelding til Elvia for √• kunne utf√łre det planlagte arbeidet.

Oslo/Viken

Forh√•ndsmeldinger som gjelder arbeid i Oslo/Viken sendes med n√łdvendig spesifikasjon inn via Elsmart.

Innlandet

Meldinger som gjelder arbeid i Innlandet, sendes inn via Installat√łrweb.

Unngå forsinkelser - oppgi riktige kontaktopplysninger

V√¶r n√łye med utfylling av kontaktinformasjon.
Gjelder jobben oppdrag i Oslo/Viken, kan f.eks. feil e-postadresse f√łre til at faktura blir sendt til feil kunde. Det er f√łrst n√•r faktura er betalt at melding om installasjonsarbeid blir godkjent og eventuelt oppdrag fra elektroentrepren√łr blir bestilt.