Krav til vedlegg for meldinger som sendes inn via Installatørweb Stange

Alle meldinger som sendes inn via Installatørweb Stange må være så komplette som mulig - da går saksbehandlingen raskere. Her er listen over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger om installasjon i Stange.

Vedlegg som skal følge med meldinger

Disse vedleggene skal følge de ulike meldinger som registreres i Installatørweb for Stange.

Nye installasjoner

  • Enlinjeskjema med oversikt over den installasjonen som skal tilknyttes nettet, som viser plassering av OV, KV, HS (MV) og målere

  • Situasjonskart som viser byggets plassering og plassering av tilknytningsskap (målestokk 1:500)

  • Energi- og effektbudsjett når

    - OV> 40A ved 400V

    - OV> 63A ved 230V

Ny installasjon veilys

Endring av OV

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Enlinjeskjema.

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

Legg ved målernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ingen vedlegg påkrevd.

Samtykke til endring i installasjon

Ved økning av OV/MV eller oppretting av nytt anlegg i eksisterende installasjon der flere anlegg deler samme stikkledning må det innhentes samtykke fra sameiet/naboer.
Skjema for innhenting av samtykke

Plusskundemeldinger

Ved installasjon av et nytt produksjonsanlegg eller ved endring av eksisterende anlegg skal det sendes melding om installasjonsarbeid til Elvia.

Krav til vedlegg
Elvia godkjenner kun vedlegg i PDF filformat.

Følgende vedlegg skal lastes opp til meldingen:
1. Vedlegg til produksjonsanlegg
2. Konformitetserklæring fra produsent av vekselretter.
3. Enlinjeskjema dersom det tilkoples batterier.

Følgende vedlegg bør lastes opp til meldinga:

  • Enlinjeskjema som viser strengfordeling, vekselretter, batteri, sikringer, måler og tilknytningspunkt.

  • Datablad for vekselretter, solcellepaneler og tilhørende komponenter.

  • Installasjonsbeskrivelse, skjema og simulering fra PV programvare.

Provisoriske anlegg

Situasjonskart som viser byggets plassering (målestokk 1:500)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevd, men installatør må returnere melding om spenningssetting.