Krav til vedlegg for meldinger som sendes inn via Installatørweb

Alle meldinger som sendes inn via Installatørweb må være så komplette som mulig - da går saksbehandlingen raskest mulig også. Her er listen over hvilke vedlegg som skal følge ulike meldinger om installasjon i Innlandet.

Oversikt over vedlegg som skal følge med meldinger

Disse vedleggene skal følge de ulike meldinger som registreres i Installatørweb og som gjelder Innlandet.

Nye installasjoner

  • Situasjonskart som viser byggets plassering (målestokk 1:500)

  • Energi- og effektbudsjett når

    • OV> 40A ved 400V

    • OV> 63A ved 230V

Ikke krav til enlinjeskjema ved enkle installasjoner som f.eks. enebolig uten hybel. 
Har enebolig hybel, skal enlinjeskjema legges ved.

Ny installasjon veilys

Endring av OV

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

  • Enlinjeskjema

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

  • Legg ved målernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ingen vedlegg påkrevd

Plusskundemeldinger

Ved installasjon av et nytt anlegg for plusskunder skal erklæring vedrørende installert og tilkoblet utstyr, pluss vedlegg i excel, fylles ut og signeres av installatør. Vi foretrekker at installatør sender inn dokumentene samtidig som melding om installasjon.

De to siste er konformitetserklæringer på utstyret som skal monteres, og installatør får dokumentene av produsenten eller leverandøren.
• For tilknytting av batteri til må enlinjeskjema legges ved.

Provisoriske anlegg

  • Situasjonskart som viser byggets plassering (målestokk 1:500)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevd, men installatør må returnere melding om spenningssetting.

Vil du se tilsvarende liste for meldinger som skal sendes inn i Oslo/Viken?