Krav til vedlegg for meldinger som sendes inn via Installat√łrweb

Alle meldinger som sendes inn via Installat√łrweb m√• v√¶re s√• komplette som mulig - da g√•r saksbehandlingen raskest mulig ogs√•. Her er listen over hvilke vedlegg som skal f√łlge ulike meldinger om installasjon i Innlandet.

Vedlegg som skal f√łlge med meldinger

Disse vedleggene skal f√łlge de ulike meldinger som registreres i Installat√łrweb..

Nye installasjoner

 • Situasjonskart som viser byggets plassering (m√•lestokk 1:500)

 • Energi- og effektbudsjett¬†n√•r

  • OV> 40A ved 400V

  • OV> 63A ved 230V

Ikke krav til enlinjeskjema ved enkle installasjoner som f.eks. enebolig uten hybel. 
Har enebolig hybel, skal enlinjeskjema legges ved.

Ny installasjon veilys

 • Situasjonskart som viser plassering (m√•lestokk 1:500)

 • Energi- og effektbudsjett¬†n√•r

  • OV> 40A ved 400V

  • OV> 63A ved 230V

Endring av OV

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

 • Enlinjeskjema

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

 • Legg ved m√•lernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ingen vedlegg påkrevd

Plusskundemeldinger

Ved installasjon av et nytt anlegg for plusskunder skal erkl√¶ring vedr√łrende installert og tilkoblet utstyr, pluss vedlegg i excel, fylles ut og signeres av installat√łr. Vi foretrekker at installat√łr sender inn dokumentene samtidig som melding om installasjon.

Provisoriske anlegg

 • Situasjonskart som viser byggets plassering (m√•lestokk 1:500)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg p√•krevd, men installat√łr m√• returnere melding om spenningssetting.

Vil du se tilsvarende liste for meldinger som skal sendes inn i Oslo/Viken?