Tilknytning av større anlegg eller flytting av strømnettet

Boligfelt, leilighetsbygg, hyttefelt og industri.

Hva gjelder henvendelsen?

Hvilket område gjelder henvendelsen?
Hva gjelder henvendelsen

Innmelder

Postadresse
Telefon

Er innmelder den samme som utbygger/den som skal ha tilbud tilsendt?

Er innmelder den samme som utbygger/den som skal ha tilbud tilsendt?

Hvis nei, fyll ut opplysninger om utbygger/den som skal ha tilbudet

Telefonnummer Valgfri

Sted for ønsket tilknytning

Beskriv arbeidet som skal utføres
1000 tegn igjen

Oppstart

Ma
Ti
On
To
Fr
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Teknisk info

Reguleringsplan, kart eller annen relevant dokumentasjon kan legges ved her

Maks 20MB