Verktøy og skjema

Her finner du de mest brukte snarveiene inn til web-verktøy og skjemaer for installatører og entreprenører i vårt område.

Elvia er et resultat av sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett.
Selv om kjernevirksomheten er den samme, så har vi litt ulike bestemmelser og retningslinjer innenfor noen områder. Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er like rutiner, krav og retningslinjer for arbeid i Innlandet, Oslo og Viken.

Verktøy

Elsmart

Installatørweb

Skjema

For allerede pre-kvalifiserte entreprenører i Oslo/Viken

Meld jordfeil

Tilknytning av større anlegg

Bestill midlertidig strøm

Avbestill midlertidig strøm

Trefelling

Flytte / legge om nett

Kontaktskjema DLE

Bekymringsmelding til DLE