Regjeringens kompensasjons-ordning for høye strømpriser

I desember la regjeringen fram en ordning om kompensasjon for de høye strømprisene. Ordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Strømstøtteordningen forlenges med ett år  

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen.

Vil du vite mer om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene om kompensasjonsordningen:

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig.

Hvorfor har jeg fått en eFaktura fra dere pålydende null kr?

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato. Selve fakturaen finner du på Min side eller Elvia-appen.

Hvor kan jeg se hva jeg får i støtte?

Dette kan du se på fakturaen fra oss når den er produsert. Kompensasjonen vil stå spesifisert på en egen linje med teksten «midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter».

Hvordan endrer jeg kontonummer for utbetaling?

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere på Chat, så skal vi hjelpe deg.

Er du en av de som har mottatt SMS om at vi mangler ditt kontonummer? Da kan du logge inn på Min side med BankID og registrere ditt kontonummer der.

Hvorfor er det et makstak på 5000 kWh?

Det er regjeringen som har satt dette taket, slik at man ikke skal få kompensasjon for det som blir omtalt som “luksusforbruk”. For eksempel svømmebasseng eller oppvarmet oppkjørsel. Er du usikker på ditt eget forbruk, kan du sjekke Min side eller Elvia-appen.

Hvordan blir utregningen av kompensasjonsordningen?

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Denne andelen er 80 prosent (for desember var den 55 prosent).

På nettsidene til NVE finner du oversikt over støttesatsene for:

Ulike prisområder

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor i. Prisene er hentet fra den nordiske kraftbørsen (Nord Pool) og er uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

Om du får kompensasjon avhenger av om du er registrert med næringsgruppe bolig i kartverket. Hvordan sjekker du dette selv?

Kunder som er registrert med næringsgruppe lik hytte og næring, vil ikke få statens strømkompensasjon. Ordningen gjelder kun for kunder med næringsgruppe bolig. Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe, må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Vi retter opp i våre systemer når matrikkelen er oppdatert.

Dersom kommunen du tilhører av en eller annen årsak ikke har anledning til å endre informasjon i Matrikkelen, men du kan fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at formålet for forbruket er husholdning kan vi endre vår registrering slik at du blir tildelt midlertidig støtte etter statens kompensasjonsordning. 

Jeg driver med landbruk, blir jeg dekket av ordningen?

Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen.

Bor du på en landbrukseiendom og ikke har mottatt strømkompensasjon? Da kan du logge inn på Min side og bekrefte at du har krav på støtte. Du vil da motta samme støtte som husholdningskunder på neste faktura. Er du usikker på om du har mottatt støtte, kan du sjekke den siste fakturaen fra Elvia. Der ligger støtten som en egen linje i fakturaspesifikasjonen. Har du allerede fått støtte trenger du ikke logge deg inn på Min Side.

For jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/mnd og for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen administreres ikke av oss, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

Jeg har en strømmåler som ikke er fjernavlest, hvordan beregnes kompensasjonen for meg?

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av dine månedlig innsendte målerstander. Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil vi stipulere månedsforbruket ditt basert på ditt historiske forbruk.

Jeg bor i et borettslag som har en felles strømmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Ja, boligselskapene vil få utbetalt strømstøtte for desember og januar på regninga som kommer i februar. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.