Regjeringens kompensasjons-ordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

De mest stilte spørsmålene gjelder

Strømstøtten beregnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (Nord Pool). Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut i fra den avtalen du har med din strømleverandør. Du kan oppleve at strømstøtten er lavere enn normalt etter en måned med lave strømpriser. Du kan følge med på spotprisen og strømstøtten i Elvia-appen og på Min side. 

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato. Selve fakturaen finner du i nettbanken, på Min side eller i Elvia-appen.


Strøm og nett på en faktura?
De aller fleste har en avtale med en strømleverandør som sender faktura med strøm og nettleie på samme faktura. Strømstøtten vil da stå på din strømregning. Har du spørsmål om fakturaen kan du kontakte din strømleverandør.

Faktura fra Elvia?
Hvis du får faktura fra Elvia vil strømstøtten utbetales i dagene rundt forfallsdatoen som står på fakturaen. Fakturaen finner du ved å logge inn i nettbanken din, Min side eller i Elvia-appen.

Støttesatsen er fra 1. september på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut i fra den avtalen du har med din strømleverandør.

Her finner du strømstøttesatsene for 2022

Strøm og nett på en faktura?
Dersom du får strøm og nettleie på samme faktura må du kontakte din strømleverandør for å oppdatere kontonummeret.

Faktura fra Elvia?
Lurer du på om kontonummeret ditt er lagret hos Elvia? Se på fakturaen i nettbanken, på Min side eller i Elvia-appen. Dersom du får faktura fra Elvia og vil endre kontonummer kan du kontakte en av våre kunderådgivere på Chat, eller skrive til oss her så skal vi hjelpe deg.

Som netteier sender vi nettleiegrunnlaget inkludert strømstøtten videre til strømleverandøren i starten av hver måned. Dette gjøres alltid etterskuddsvis.

Dersom du tidligere har fått strømstøtten utbetalt direkte fra oss, men nylig byttet til en strømleverandør som tilbyr samlet faktura, vil vi sende nettleiegrunnlaget inkludert strømstøtten videre til ny leverandør - som så trekker det fra sin første faktura. Dette gjelder selv om de ikke var strømleverandør i perioden nettleiegrunnlaget gjelder for.

Vi kan dessverre ikke utbetale dette så lenge grunnlaget er sendt til ny strømleverandør. Her må ny strømleverandør kontaktes for eventuell utbetaling av tilgodebeløp før de sender sin første faktura.

Se hva du får i strømstøtte

Min side kan du se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.

Strømstøtteordningen forlenges  

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen.

Vil du vite mer om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene om kompensasjonsordningen:

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig. (Les mer om næringsgruppe litt lenger ned på denne siden).

Hvor kan jeg se hva jeg får i støtte?

Dette kan du se på fakturaen når den er produsert. Kompensasjonen vil stå spesifisert på en egen linje med teksten «midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter». Du kan også se vår strømstøttekalkulator på Min side.

Hvorfor har jeg fått en eFaktura fra dere pålydende null kr?

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato. Selve fakturaen finner du i nettbanken på Min side eller i Elvia-appen.

Hvordan endrer jeg kontonummer for utbetaling?

Dersom du får strøm og nettleie på samme faktura må du kontakte din strømleverandør for å oppdatere kontonummeret. Dersom du får faktura fra Elvia kan du kontakte en av våre kunderådgivere på Chat, eller skrive til oss her så skal vi hjelpe deg.

Hvorfor er det et makstak på 5000 kWh?

Det er regjeringen som har satt dette taket, slik at man ikke skal få kompensasjon for det som blir omtalt som “luksusforbruk”. For eksempel svømmebasseng eller oppvarmet oppkjørsel. Er du usikker på ditt eget forbruk, kan du sjekke Min side eller Elvia-appen.

Hvordan blir utregningen av kompensasjonsordningen?

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Stortinget vedtok den 5. oktober at andelen på 90 prosent skal gjelde fra 1. september 2022 og ut mars 2023.nettsidene til NVE finner du oversikt over støttesatsene.

Ulike prisområder

Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge. Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet husholdningen bor i. Prisene er hentet fra den nordiske kraftbørsen (Nord Pool) og er uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

Om du får kompensasjon avhenger av om du er registrert med næringsgruppe bolig i kartverket. Hvordan sjekker du dette selv?

Kunder som er registrert med næringsgruppe lik hytte og næring, vil ikke få statens strømkompensasjon. Ordningen gjelder kun for kunder med næringsgruppe bolig. Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe, må du henvende deg til din kommune og be om en endring. Vi retter opp i våre systemer når matrikkelen er oppdatert.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Kunden må da dokumentere at hen har fått dispensasjon fra kommunen. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Kunden må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte. Les mer om strømstøtte for husholdninger hos NVE.

Jeg driver med landbruk, blir jeg dekket av ordningen?

Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen.

Bor du på en landbrukseiendom og ikke har mottatt strømkompensasjon? Da kan du logge inn på Min side og bekrefte at du har krav på støtte. Du vil da motta samme støtte som husholdningskunder på neste faktura. Er du usikker på om du har mottatt støtte, kan du sjekke den siste fakturaen fra Elvia. Der ligger støtten som en egen linje i fakturaspesifikasjonen. Har du allerede fått støtte trenger du ikke logge deg inn på Min Side.

For jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/mnd og for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen administreres ikke av oss, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

Jeg har en strømmåler som ikke er fjernavlest, hvordan beregnes kompensasjonen for meg?

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av dine månedlig innsendte målerstander. Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil månedsforbruket ditt bli stipulert basert på ditt historiske forbruk. Hos Elhub kan du lese mer om hvordan timeverdiene regnes ut for deg som ikke har AMS-måler.

Jeg bor i et borettslag som har en felles strømmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Støttesats ved sluttoppgjør

For sluttoppgjør i november har NVE besluttet at nettselskapene skal legge støttesatsen for oktober til grunn. Les mer om meldingen til NVE her.