Effekttariff

Vil du være med og teste en ny nettleiemodell? Vi er i gang med en pilot som skal gjøre det enklere å bli en grønn og bærekraftig strømkunde. Den nye modellen, også kjent som effekttariff, skal rulles ut i 2022. Før den tid kjører vi et pilotprosjekt hvor eksisterende kunder kan prøve ut den nye nettleien allerede nå.

Jessnes

Nytt forslag fra NVE påvirker den nye nettleiemodellen

Forrige uke slapp NVE et nytt forslag til den ny nettleiemodell, som vi så langt har kjent som effekttariff. Nyheten får konsekvenser for vår planlagte pilot.

Kvinne leser av forbruk på smart termostat

Hvordan kan vi bruke strømnettet smartere?

Strøm er en grønn og fornybar energikilde. Stadig mer av forbruket vårt flyttes fra fossile til fornybare energikilder – den voldsomme økningen i antall elbiler i Norge er bare ett eksempel på dette.

Bli med og oppdag hvordan du og hele familien kan bruke strøm smartere

Bli med og oppdag hvordan du kan bruke strøm smartere

Vi ruller ut en pilot der vi skal teste en ny nettleiemodell, også kjent som effekttariff. Nå er vi på jakt etter kunder i vårt nettområde som vil delta. Er du en av dem?

Ofte stilte spørsmål og svar

Bakgrunnen for piloten er en rapport fra NVE som har ført til at det blir endringer i regelverket for hvordan nettselskapene kan utforme nettleien. For oss i Elvia er det viktig å gjøre det enkelt for kundene å forstå hva de betaler for, og hvorfor. Derfor ønsker vi å teste ut den nye modellen for nettleie på en liten gruppe brukere, slik at vi ser om det er forbedringer som kan og bør gjøres.

I denne forbindelse velger vi ut og søker etter testbrukere i forkant av lanseringen. For deg som velger å være pilotkunde vil dette bety at du får ny pris på nettleien fra oktober 2020 til september 2021. Dine tilbakemeldinger er svært viktige for oss, derfor sender vi ut en spørreundersøkelse til alle som deltar i piloten. Du kan også ta kontakt med oss når som helst, dersom du har spørsmål til piloten. Vi er tilgjengelige på chat eller telefon 02024.

Å være med som pilotbruker av den nye nettleien er både enkelt og viktig. Enkelt, fordi du ikke trenger å gjøre noe annet enn å si ja til å bli med, resten ordner vi! Viktig, fordi dine erfaringer vil bli brukt til å gjøre justeringer og eventuelle endringer før alle Elvia-kunder om en stund vil gå over til den nye modellen for nettleie. I tillegg vil du som pilotbruker få tilgang til nytting informasjon som gjør det enklere å bli en mer moderne og grønnere strømkunde. Tips til hvordan du kan endre forbruket slik at det blir mer bærekraftig, samt tips om hvordan du kan tilpasse eget forbruk og på den måte ikke betale mer enn du må i nettleie vil vi også dele med deg gjennom hele testperioden. Har du spørsmål eller andre innspill underveis i pilotprosjektet vil vi gjerne høre fra deg og er tilgjengelige på telefon kl 09:00 - 16:00 eller på chat.

Takk for at du vil være med.

Piloten varer fra oktober 2020 til september 2021.

Belastningen i strømnettet varierer i løpet av døgnet, og må være dimensjonert for å takle de periodene hvor vi bruker aller mest strøm. Vanligvis er det på morgenen og ettermiddagen at folk flest bruker mest strøm, derfor kaller vi disse tidsrommene for «rushtiden» i strømnettet. Særlig på ettermiddagen, når alle skal lage middag, lade elbilen og sette på vaskemaskiner blir belastningen stor.

I tillegg blir mer og mer av samfunnet elektrifisert. Det er bra for miljøet, men en utfordring for kapasiteten i strømnettet. Målet med den nye nettleien er å hjelpe deg som kunde med å fordele forbruket utover døgnet. Mye av strømmen vi i dag bruker i «rushtiden» kan med enkle grep flyttes til tider av døgnet hvor belastningen i nettet er mindre. Får vi til dette, kan vi unngå kostbare utvidelser av strømnettet og samtidig holde nettleien du må betale så lav som mulig.

Den nye nettleien beregner prisen du må betale på en ny måte, basert på tidspunktene du bruker strømmen på, og hvor mye strøm du bruker samtidig. Fordi det handler mye om effekt, kalte vi denne modellen tidligere for effekttariff.

2. september 2020 slapp NVE et nytt forslag til den ny nettleiemodell, som vi så langt har kjent som effekttariff. Nyheten får konsekvenser for vår planlagte pilot og hvordan den nye nettleiemodellen skal beregnes. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i september/oktober.

Slik var effekttariff tenkt:
Den nye nettleien, slik den er i pilotprosjektet, skal gjøre det lønnsomt å fordele forbruket og unngå topper i strømbruk. Dette gjør vi ved å innføre to nye ledd i beregningen av nettleie. Det første er et maksledd, som beregnes ut fra den timen i døgnet hvor du bruker mest strøm. Jo lavere forbruket ditt er på sitt høyeste, desto lavere blir denne prisen. Det andre er et tidsledd, som beregnes ut fra når på døgnet du bruker strøm. På natten er det god kapasitet i strømnettet, derfor blir det billigere å bruke strøm mellom klokken 22-07 på hverdager.

Når den nye nettleien innføres, vil fakturaen din påvirkes av flere ting enn nå. Prisen du må betale vil enkelt sagt påvirkes av tre ting: Hvor mye strøm du bruker (kWh), når på døgnet du bruker strøm og hvor mye strøm du maksimalt bruker på en gang.

Effektleddet beregnes ut fra den timen i døgnet hvor du brukte mest strøm. Jo mer du fordeler forbruket ditt utover døgnet, desto lavere er det sannsynlig at effektleddet ditt blir.

Effekt er hvor mye strøm du bruker samtidig. Den øyeblikkelige belastningen i strømnettet måles i kilowatt (kW).

Kilowattimer (kWh) er hvor mye strøm som brukes. Har du for eksempel ladet elbilen med 30 kWh, så forteller dette noe om hvor langt du kan kjøre før du må lade på nytt. Jo flere kilowattimer du fyller på bilen, desto lengre rekkevidde får den.

Kilowatt indikerer hvor mye strøm som brukes på en gang, altså effekt. Jo større effekt elbil-laderen har, desto raskere kan den lades.

Elvia gjennomfører et pilotprosjekt hvor utvalgte kunder tester en ny modell for nettleie. Hensikten er å finne den beste modellen for å få flest mulig til å fordele forbruket utover døgnet og unngå at kapasiteten i strømnettet blir et problem. Erfaringene fra dette prosjektet vil danne utgangspunkt for den nye nettleien, som etter planen skal innføres i løpet av sommeren 2021.

Rekrutteringen er nå avsluttet og vi vil straks ta kontakt med alle de som har meldt sin interesse.

For å se hvor mye strøm du bruker i sanntid, må du åpne HAN-porten og installere en sanntidsavleser. Denne får du kjøpt der hvor det selges smarthusteknologi. Oversikt over leverandører finner du på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komité

Det er summen av forbruket som gjør at du får høy effekt, altså at du bruker mye strøm på en gang. Det er likevel enkelte apparater som bidrar ekstra til å øke forbrukstoppene, f.eks. lading av elbil når du ellers bruker mye strøm i boligen. Andre ting kan være varmekabler i gulv, og disse kan man gjerne skru av/ned i perioder du ellers bruker mye strøm i boligen, ettersom varmen holder seg en god stund etter at de er skrudd av.

For å forenkle denne prosessen kan automatiske styringssystemer være til hjelp. På denne måten trenger ikke flytting av forbruket å påvirke komforten i hjemmet ditt. Elvia leverer ikke slikt utstyr, og vi henviser til tredjeparter (f.eks. leverandører av smarthusteknologi) dersom du er interessert i dette.

Andre mindre elektriske apparater man typisk har i hjemmet, for eksempel TV, LED-pærer og kaffetrakter, bruker isolert sett lite strøm. For å jevne ut forbruket og unngå forbrukstopper, anbefales det derfor å starte med de større elektriske tingene i hjemmet ditt som varmekabler, varmtvann og elbillading.

Temperatur og årstid påvirker forbruket. En tommelfingerregel er at ca. 50-60 % av strømforbruket i en vanlig enebolig går til oppvarming. Har du elektrisk oppvarming (panelovner, varmekabler og lignende) vil naturligvis dette utgjøre en større del av totalforbruket. Dersom man ønsker å redusere forbruket sitt, eller flate ut forbrukstoppene (unngå høy effekt), er oppvarming gjerne det området hvor folk flest kan spare mest. Dette kan for eksempel gjøres ved å velge mer energieffektive oppvarmingsmetoder enn f.eks. panelovner, eller ved å flytte forbruket som går til oppvarming til tider av døgnet du ellers ikke bruker så mye strøm. Det samme gjelder for lading av elbil.

Styringssystemer kan gjøre det enklere å flytte forbruket til tider av døgnet med lavere pris. Dette er teknologi som kan gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt ved å automatisk skru av elektriske apparater når det er minst gunstig prismessig. Elvia leverer ikke slikt utstyr, og vi henviser til tredjeparter (f.eks. leverandører av smarthusteknologi) dersom du er interessert i dette.

Eksempler på forbruk du kan flytte med styringssystemer kan være lading av elbil eller oppvarming av varmtvannstank. Da kan du unngå at disse skrus på i periodene hvor du ellers bruker mye strøm, uten at det går på bekostning av komforten i hjemmet ditt.