Fra 1. januar 2020 fikk nesten 2 millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo strøm levert av nettselskapet, Elvia.

Bli med på laget!

Vi søker etter deg som vil være med på å forme fremtidens nettselskap.
Se ledige stillinger

Det nye nettselskapet Elvia er et resultat av sammenslåingen mellom Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Les pressemeldingen om fusjonen her.

Som kunde av Hafslund eller Eidsiva kommer du på kort sikt til å merke lite til at du nå har en ny nettleverandør. Nye nettsider vil være på plass i løpet av 2020, men inntil videre forholder du deg til det selskapet du er kunde hos i dag.

Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig større og mer effektivt nettselskap, noe som vil komme deg som kunde til gode. Samtidig har vi en ambisjon om å være et fremtidsrettet selskap, som vil ta i bruk ny teknologi, for å kunne levere løsninger kundene våre både ønsker og vil sette pris på.

Administrerende direktør Kristin Lian

Vårt mål er å sikre en stabil strømforsyning og gode fremtidsrettede løsninger, samtidig som vi holder nettleien så lav som mulig for våre kunder.

Adm.dir
Kristin Lian
Hvorfor skal dere hete Elvia?

Det vil komme mer informasjon om bakgrunnen for navnet Elvia i løpet av 2020.

Det viktigste er ikke hva selskapet heter, men at du som kunde kan være sikker på at du får en stabil strømforsyning og fremtidsrettede løsninger. Sammen med kundene våre vil vi i Elvia, hva vi gjør og hva vi leverer, definere hva navnet vil bety for folk i Innlandet, Viken og Oslo.

Betyr sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett noe for meg som kunde?

Som kunde vil du foreløpig ikke merke mye til sammenslåingen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett. I løpet av 2020 vil Elvia etablere en egen nettside med selskapets nye profil.

Våre leverandører og installatører vil i løpet av kort tid motta mer informasjon om Elvia.

Hvorfor bytter dere navn?

I siste halvdel av 2019 ble det bestemt at Eidsiva Nett og Hafslund Nett skulle slås sammen. Dermed ble det også naturlig at det nye selskapet fikk et nytt navn.

Samtidig er det endringer i regelverket for nettselskaper og strømselskaper. I Norge finnes det 124 nettselskaper og 113 strømleverandører. Mange av disse har samme eier, navn og logo, noe som kan være forvirrende for kundene. På bakgrunn av dette har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt at fra 1. januar 2021 kan ikke nettselskapene og strømleverandør ha samme navn og logo.  

Vi i Elvia tror dette er et bra og viktig steg, slik at vi kan bli et tydeligere selskap for deg som er kunde hos oss. Vi ser på dette som en mulighet til å bygge bedre kjennskap og kunnskap til det vi driver med, både for deg som privatperson, bedrifter, og samfunnet generelt.

Når får Elvia en egen nettside?

I løpet av 2020 vil Elvia ha en fullt fungerende nettside, som da vil erstatte nettsidene til Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

Frem til da vil vi operere med to nettsider og denne landingssiden. Her vil du finne informasjon om sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett og det nye selskapet Elvia.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Elvia?

Frem til nye og fullstendige nettsider er klare, forholder du deg til det selskapet du er kunde hos i dag.

Er du Eidsiva Nett-kunde tar du kontakt med oss på dette skjemaet eller på telefon 61 28 66 50, mandag til fredag fra kl. 09:00-16:00. Du kan også ringe vår døgnåpne feilmeldingstelefon 62 12 30 00

Er du Hafslund Nett-kunde tar du kontakt med oss her eller ring oss på telefon 21 49 03 00 mellom kl. 09:00-16:00. Driftsentralen til Hafslund Nett er døgnåpen og kan nås på telefon 22 44 10 40.

Er du usikker på hvor du er kunde? Ta kontakt på telefon 21 49 03 00.

Hvordan går dere frem for å erstatte eksisterende navn og logo med det nye navnet?

Elvia-navnet, med ny logo og grafisk profil, vil erstatte logoene til Hafslund Nett og Eidsiva Nett på alle steder der disse finnes i dag. Alt fra skilting på bygg, arbeidsklær, nettsider og våre kanaler i sosiale medier vil fremstå i ny drakt i løpet av 2020. Samtidig er vi også opptatte av at endringene gjøres på en fornuftig, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

I forbindelse med navnebyttet må det gjøres en rekke endringer i IT-systemene til Hafslund Nett og Eidsiva Nett. Disse vil bli gjort gradvis og med utgangspunkt i hva som er hensiktsmessig for deg som kunde.

Blir det endring i nettleieprisen når Eidsiva Nett og Hafslund Nett slås sammen?

Inntil videre vil det ikke bli noen endringer i nettleieprisen.

Vil min AvtaleGiro og/eller eFaktura-avtale fortsatt være aktiv?

Din avtalegiro, uavhengig av om du var kunde av Eidsiva Nett eller Hafslund Nett tidligere, vil fortsatt være aktiv. Det betyr at du ikke behøver å gjøre noen endringer i nettbanken din.

Får jeg fortsatt nettleie og strøm på samme faktura?

Du får fortsatt nettleie og strøm på samme faktura hvis din strømleverandør har gjennomfakturering.

Må jeg bytte strømmåler?

Nei, du behøver ikke å bytte strømmåler. Eidsiva Nett og Hafslund Nett bruker samme type strømmåler (Aidon). Ler mer om AMS-målere nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Blir det endringer i kundeinformasjonen min?

Det blir ingen endringer i din kundeinformasjon. Ditt målernummer, kundenummer og målepunkt-ID vil være det samme som tidligere.

Hvordan sikrer dere strømnettet i forbindelse med koronaviruset?

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronoa. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med beredskap i forbindelse med koronautbruddet. Her kan du lese mer om hvordan Hafslund Nett og Eidsiva Nett jobber med beredskap i forbindelse med koronaviruset.

NOEN