Meld fra om farlige forhold

Har du sett en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Dette er farlige forhold – hold avstand og meld fra til oss!

Skader på strømskap eller strømlinjer kan føre til livsfarlige situasjoner for mennesker og dyr. Vi ønsker derfor at du melder fra til oss, slik at vi kan få fikset problemet så fort som mulig. Du kan enten ringe vår døgnåpne driftssentral på telefon 22 44 10 40 eller du kan sende oss et bilde av det du ser. Velg riktig situasjon og fyll ut skjema.

Dette er farlige forhold

Det er en rekke situasjoner der du bør varsle Elvia så fort du kan:

Åpent eller ødelagt elektrisk skap

Det hender at strømskap blir utsatt for påkjørsler, hærverk, brøyteskader eller andre skader. Alle strømskap og nettstasjoner skal dessuten være lukket og låst til enhver tid. 

Hvis du oppdager en åpen dør eller et skadet skap, send oss en melding med:

  • bilde av skaden

  • bilde av nummerskilt på skap/nettstasjon, som du finner lett synlig på forsiden

  • adresse eller forklaring på hvor du så den åpne døren

Her finner du skjema for å melde åpent eller ødelagt elektrisk skap.

Strømledning på bakken

Ledninger som henger lavt eller ligger på bakken kan være veldig farlige. Om vinteren kan store snøhauger etter for eksempel brøyting føre til at avstanden opp til strømlinjene blir kortere.

Ta gjerne bilde av det du har sett, men hold alltid avstand til strømførende ledninger! Vi minner om at all berøring kan være livsfarlig. For å melde fra om farlige forhold ring 22 44 10 40. Du kan også bruke skjema strømledning på bakken.

Tre over linje

Vind og uvær kan føre til at trær faller over kraftlinjer. Vi setter stor pris på å få melding om trær som er i ferd med å falle eller har falt over strømledninger. Meld fra og send med:

  • bilde av forholdet

  • adresse eller forklaring på hvor du har sett det farlige forholdet

Her kan du melde i fra om du ser et tre som har falt over en strømlinje.

Få med deg nummerskiltet

Alle strømstolper, nettstasjoner og strømskap har som regel et lite nummerskilt. På nettstasjoner og strømskap er metallskiltet med nummeret lett synlig fra forsiden eller på døren. Dette nummeret gir oss verdifull informasjon om plassering, alder på stolpe/skap, og andre relevante opplysninger som gjør at våre feilrettere kan utføre jobben sin på en rask og trygg måte.

Så lenge det ikke er fare for liv og helse, er det derfor fint om du får tatt et bilde av nummerskiltet og sendt til oss sammen med bildet av skaden – vi setter stor pris på hjelpen. 

Følg med på farlige forhold hjemme

Det er ikke bare utendørs du bør følge med på farlige forhold, det finnes også ting i hjemmet du bør være obs på. Opplever du for eksempel å få støt når du tar på vannkranen eller andre elektriske apparater, er det et dårlig tegn. Det samme gjelder om sikringen går uten at du vet hvorfor, eller at sikringen går hver gang du bruker to apparater samtidig. Dette skal ikke skje og kan være tegn på at det er fare på ferde i det elektriske anlegget. 

Du er selv ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Mistenker du eventuelle feil på det elektriske anlegget må du derfor få en godkjent installatør til å foreta en elsjekk så fort som mulig. Sørg for å kontakte en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret. 

Elvia i ekstremvær

Slik jobber vi i ekstremvær

Som regel er det været som har skylden for langvarige strømbrudd her i landet. Ekstremvær kan imidlertid skape livsfarlige forhold, noe som gjør feilretting til et utfordrende og krevende arbeid.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Lyn og bolig. Foto

Derfor øker ekstremvær risikoen for strømbrudd

Det er en kjent sak at ekstremvær som kraftig lyn og torden, storm og orkan kan forårsake strømbrudd. Men hvilken værtype er den største syndebukken?