Personvernerklæring

Elvia følger de til enhver tid gjeldende regler for bruk og lagring av personopplysninger.

Sist oppdatert 7. juni 2024

Vi anbefaler at du leser gjennom og gjør deg godt kjent med innholdet i denne personvernerklæringen før du går videre. Elvia AS (“Elvia”) er opptatt av å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Elvia, hva formålet med behandlingen er, hva vi gjør for å beskytte personopplysningene, samt hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregelverk. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Innholdsfortegnelse

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DEG
3 HVORFOR VI BEHANDLER DENNE INFORMASJONEN OM DEG OG PÅ HVILKET GRUNNLAG
4 SIKKERHET
5 SLETTING
6 DINE RETTIGHETER
7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
8 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOV
9 ENDRINGER
10 HENVENDELSER

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Elvia er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som leveres til deg av Elvia.

2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DEG

2.1. Personopplysninger du oppgir ved registrering

Elvia  innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registrerer deg hos oss og som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

Elvia innhenter ditt fødselsnummer eller d-nummer fra Det Sentrale Folkeregister for å sikre din identitet. Det er Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som pålegger oss dette i forbindelse med Elhub, (nasjonal database for målerverdier og informasjonsutveksling mellom nettselskap og kraftleverandør).

2.2 Generelle kundedata

I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede henvendelser, målepunkt-ID, måle- og forbruksdata.

2.3. Informasjon som innhentes ved din pålogging på og bruk av Min side

Min sideelvia.no og i mobilapplikasjonen kan du se strømforbruk, opplysninger knyttet til ditt kundeforhold hos Elvia, faktura(underlag) for nettleie og informasjon om anlegget/anleggene dine. Du logger på Min side gjennom ID-porten. Vi lagrer din IP-adresse i 30 dager, for å avdekke og unngå ondsinnet trafikk. Dette gjør at du kan være trygg på at dine forbruksdata og kontaktinformasjon ikke er tilgjengelige for uvedkommende på Min side. Som kunde får du senere anledning til selv å gi andre personer tilgang til ditt kundeforhold. Personer du inviterer/aksepterer får full tilgang til å se all informasjon om ditt kundeforhold, samt tilgang til å kunne endre utvalgte opplysninger, bestille åpning av HAN-port og lignende tjenester på lik linje med deg selv. Du som kunde kan selv trekke tilbake tilgangen når du ønsker det og dette gjør du i så fall på Min side.

2.4 Informasjon som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og pixler

Vi benytter oss av informasjonskapsler på vår hjemmeside for å gi deg en bedre opplevelse ved bruk av våre tjenester. Vi henter bare inn informasjon innenfor de rammer som settes i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b. Det vil si at vi informerer deg om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene og gjør dette på bakgrunn av samtykket.

Cookies benyttes hovedsakelig til å gjøre brukeropplevelsen på nettstedet bedre, blant annet gjennom personlig tilpasning. Videre brukes cookies til markedsføring, både på og utenfor våre nettsider (såkalte tredjeparts cookies). Under følger informasjon om analyse og markedsføring.

Analyse
Elvia analyserer og måler data for å forstå hvordan nettsiden vår brukes for å gjøre ulike ting. For eksempel optimalisere innhold på våre nettsider. Vi bruker ulike verktøy for å gjøre dette blant annet Siteimprove og Hotjar.

Markedsføring
Elvia bruker markedsførings-cookies til å spore besøkende på nettstedet. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere. I tillegg bruker vi informasjonen din for å utvikle og gjøre tjenestene våre bedre.

Elvia viser ikke personlige tilpassede annonser basert på sensitiv informasjon som rase, religion, seksuell legning eller helse.

Pixler
Elvia benytter Facebook Pixel, LinkedIn Pixel og Youtube Pixel for å samle inn opplysninger om besøkende på nettsiden. Nettsiden henter ingen informasjon ut over dette.

Elvia bruker pixler for å lære mer om kunders interaksjon mellom e-post, sosiale medier og innhold på nettsiden. For eksempel hvis du har samhandlet med en annonse på Facebook eller et innlegg på LinkedIn o.l. Dersom du utfører en sosial handling (f.eks. likerklikk, kommentar eller deling) på disse annonsene, knyttes handlingen til navnet ditt og kan sees av andre, inkludert annonseleverandøren.

Formålet med disse pixlene er å kunne bruke informasjonen å for eksempel markedsføre søknadsfrister på ledige stillinger i Elvia, vise relevant innhold for brukere, og lignende brukere, som har vist interesse for innhold på nettsiden.

3 HVORFOR VI BEHANDLER DENNE INFORMASJONEN OM DEG OG PÅ HVILKET GRUNNLAG

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Ut over dette behandler vi personopplysninger i den grad det er nødvendig fordi lovgivningen påbyr det.

Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strømnettet. Dette er dels nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, og dels nødvendig for å følge opp vårt kundeforhold med deg. Vi behandler også personopplysninger om våre kunder for å ivareta våre berettigede interesser som nettleverandør. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om våre kunder for å ivareta sikkerheten i våre anlegg og i vår innloggingsportal, følge opp skadesaker, beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet, sende ut nyhetsbrev og for forskning, statistikk- og analyseformål. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vårt ønske om å samtidig ivareta dine personverninteresser.

Når du har vært i kontakt med Elvia, spør vi deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjør vi for å lære mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre oppfølging. Noen ganger har vi behov for innsikt knyttet til et spesifikt tema, som for eksempel ny nettleiemodell, og da kan vi sende ut en undersøkelse også til deg som ikke tidligere har vært i kontakt med oss. Dette kan bli gjennomført av en databehandler. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid. Hvis du ikke vil dele denne type opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Vi bruker cookies for analyseformål jf. punkt 2.4 ovenfor. Denne bruken er basert på at du aksepterer bruk av informasjonskapsler i din nettleser. Du kan hindre bruk av informasjonskapsler ved å ikke akseptere eller å deaktivere/slette informasjonskapslene i din nettleser.

4 SIKKERHET

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen. Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

5 SLETTING

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Elvia har et saklig behov for dette. For eksempel har vi behov for å lagre en del opplysninger om deg så lenge kundeforholdet varer. Under enhver omstendighet vil vi ikke lagre dine personopplysninger lengre enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Elvia ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 DINE RETTIGHETER

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.

 • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du ta kontakt med oss.

 • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.

 • Dataportabilitet: På Min side kan du laste ned eller portere ut ditt strømforbruk.

 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).

 • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Elvia utleverer ikke personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 • a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder

 • b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

 • c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

 • d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Elvia forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Elvias krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

8 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOV

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på lovdata.no.

9 ENDRINGER

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

 • a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

 • b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Elvia vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

10 HENVENDELSER

Du er velkommen til å kontakte Elvia hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: