Kontakt oss

Hvis du ikke har funnet svarene du er ute etter på våre nettsider er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er Elvia og hva gjør dere?

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strøm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at du er på i hverdagen gjennom å drifte og vedlikeholde strømnettet. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med oss kan du lese mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter; strøm og nettleie. Det faktiske strømforbruket ditt kjøper du fra strømleverandøren du har valgt, mens nettleien for frakt av strømmen betales til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område, og du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til. Vil du lese mer om hva nettleie er?

Hva bestemmer nettleieprisen for privatkunder?

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt. Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20000 kWh utgjør statlige avgifter om lag halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. Du kan lese mer om nettleieprisene her.Hva bestemmer nettleieprisen for bedriftskunder?

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og to variable deler samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er en avtale som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • Effektleddet kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Disse utgjør faktisk mer enn halvparten av det du betaler i nettleie, og er inkludert i prisen. Du kan lese mer om nettleieprisene her.

Hvorfor står det Fortum Tellier på fakturaen fra Elvia?

Faktura for nettleie betales til Fortum Tellier AS, som håndterer fakturaer på vegne av Elvia AS. Dette gjelder for tidligere Hafslund Nett-kunder. Vi forstår at det kan være forvirrende at det står et ekstra firma på fakturaen, men dette er rett og slett bare fordi det er Fortum Tellier AS som er Elvias fakturaleverandør.

Jeg ser at dere har byttet til et femsifret telefonnummer, koster det ekstra å ringe dere?

Nei, det gjør det ikke! Tidligere kostet det gjerne flere kroner i minuttet å ringe til et femsifret telefonnummer, men i 2019 ble det innført regulering for priser for å ringe femsifrede nummer. Nå følger det normal takst som du har hos din mobiloperatør. Du kan lese mer om reguleringen her.

Kart. Illustrasjon

Kommuner i Elvias strømnett

Vår oppgave er å sørge for at kundene i vårt nettområde har strøm i kontakten. Du lurer kanskje på om det er Elvia som sikrer strømforsyningen der du bor?

Familie sitter på gulvet med levende lys. Foto

Jeg har strømbrudd – hva gjør jeg?

Hvordan reagerer du hvis huset ditt plutselig mørklegges? Dette bør du gjøre hvis du opplever strømbrudd.