Min side

På Min side får du oversikt over ditt kundeforhold og kan se forbruk per time, dag, måned og år. Du kan også åpne HAN-porten for å ta i bruk smarthjem-tjenester.

På Min side kan du

  • Se ditt forbruk

  • Se faktura (kun nettleie)

  • Åpne HAN-porten

  • Gi tilgang til andre

  • Se din strømleverandør

  • Se ditt målernummer og målepunkt-ID

  • Laste ned historikk

I forbindelse med ny nettleiemodell finner du nå flere nye funksjoner for å få oversikt over forbruket ditt og hva det vil koste deg i nettleie.

Fastleddstrinn og døgnmaks

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Gjennomsnittet er markert med oransje stiplet strek som vist i grafen under.

Døgnmaks graf. Illustrasjon

Gjennomsnittet av døgnmaksene er markert med oransje stiplet strek.

Sammenligning av tidligere og ny nettleie

Inne på Min side finner du en sammenligning mellom forbruket ditt det siste året og hva dette ville kostet med den nye nettleien som trer i kraft i juli 2022. Merk at prisen for tidligere nettleie tar utgangspunkt i prisen fra mai i år.

Slik finner du sammenlikningen på Min side

Under "Vis forklaring" står det hvilket fastleddstrinn du ville ha havnet i basert på snittet av de 3 makstimene / døgnmaksene og hvordan forbruket er fordelt mellom dag og natt eller helg. 

På vinteren bruker de aller fleste mer strøm til oppvarming. Det innebærer at du lettere kan havne på et høyere fastledd om vinteren, enn om sommeren.

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Mann i sofa med pc. Foto

Målernummer og målepunkt-ID

For å bestille strøm hos en strømleverandør trenger du målepunkt-ID. Det finner du på fakturaen og inne på Min side.

Strømsparing 0D6A4477

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.