Min side

På Min side får du oversikt over ditt kundeforhold og kan se forbruk per time, dag, måned og år. Du kan også åpne HAN-porten for å ta i bruk smarthjem-tjenester.

Når du får bedre kontroll og oversikt over ditt eget strømforbruk vil det også bli enklere å spare strøm. Når du logger deg inn på Min side vil du automatisk få opp forbruket ditt måned for måned. 

På Min side kan du også

  • Se dine fakturaer (kun nettleie)

  • Se din strømleverandør

  • Se ditt målernummer og målepunkt-ID

  • Laste ned historikk

I forbindelse med ny nettleiemodell finner du flere nye funksjoner for å få oversikt over forbruket ditt og hva det vil koste deg i nettleie, samt hva du får i strømstøtte.

Se hva du får i strømstøtte

På Min side kan du nå se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.

Spotpris i forbruksgrafen

Nå kan du se spotpris fra NordPool i forbruksgrafen sammen med målerdataene dine. Spotpris for neste dag vil vises fra cirka kl 14 dagen før. Se video som viser deg hvordan du velger spotprisvisning i forbruksgrafen.

Fastleddstrinn og døgnmaks

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Gjennomsnittet er markert med oransje stiplet strek som vist i grafen under.

Døgnmaks graf. Illustrasjon

Gjennomsnittet av døgnmaksene er markert med oransje stiplet strek.

På vinteren bruker de aller fleste mer strøm til oppvarming. Det innebærer at du lettere kan havne på et høyere fastledd om vinteren, enn om sommeren.

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Mann i sofa med pc. Foto

Målernummer og målepunkt-ID

For å bestille strøm hos en strømleverandør trenger du målepunkt-ID. Det finner du på fakturaen og inne på Min side.

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.