Min side

På Min side får du oversikt over ditt kundeforhold og kan se forbruk per time, dag, måned og år. Du kan også åpne HAN-porten for å ta i bruk smarthjem-tjenester og gi andre i familien eller bedriften tilgang til kundeforholdet.

Når du får bedre kontroll og oversikt over ditt eget strømforbruk vil det også bli enklere å spare strøm. Når du logger deg inn på Min side vil du automatisk få opp forbruket ditt måned for måned. 

På Min side kan du også

  • Se dine fakturaer (kun nettleie)

  • Se din strømleverandør

  • Se ditt målernummer og målepunkt-ID

  • Laste ned historikk

I forbindelse med ny nettleiemodell finner du flere nye funksjoner for å få oversikt over forbruket ditt og hva det vil koste deg i nettleie, samt hva du får i strømstøtte.

Hvordan gi andre tilgang?

Dersom flere i familien eller i bedriften ønsker tilgang til kundeforholdet kan den som står oppført som juridisk eier enkelt gi tilgang til andre inne på Min side.

Se hva du får i strømstøtte

På Min side kan du nå se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.

Se hva du får i strømstøtte på Min side

Spotpris i forbruksgrafen

Nå kan du se spotpris fra NordPool i forbruksgrafen sammen med målerdataene dine. Spotpris for neste dag vil vises fra cirka kl 14 dagen før. Se video som viser deg hvordan du velger spotprisvisning i forbruksgrafen.

Slik velger du spotprisvisning i forbruksgrafen

Fastleddstrinn og døgnmaks

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Gjennomsnittet er markert med oransje stiplet strek som vist i grafen under.

Døgnmaks graf. Illustrasjon

Gjennomsnittet av døgnmaksene er markert med oransje stiplet strek.

På vinteren bruker de aller fleste mer strøm til oppvarming. Det innebærer at du lettere kan havne på et høyere fastledd om vinteren, enn om sommeren.

Forbruk før og etter strømbrudd

Ved et strømbrudd eller en planlagt utkobling vil vi miste kontakten med strømmåleren din, det vil si at måleren ikke lenger sender oss forbruksverdier. Når strømbruddet eller den planlagte utkoblingen er ferdig, vil måleren sende oss en oppstartsmelding som inneholder tidspunkt for når måleren mistet spenning, samt målerstand ved dette tidspunktet. Denne standen danner et grunnlag for hvor mange kWh du blir avregnet for den siste timen før avbruddet/utkoblingen. Resten av forbruket mellom målerstand ved oppstart og avbruddet blir lagt på den timen hvor måleren får spenningen tilbake, altså etter avbruddet.

Forbruksgraf fra Min side.

Det er naturlig at forbruket vil være noe høyere når en husstand får tilbake strømmen etter en avbruddsperiode, da blant annet varmtvannsbereder og boligen generelt skal varmes opp igjen. Elvia bestreber å gi kundene et reelt forbruksbilde, slik at også faktura blir korrekt i forhold til strømmen du som kunde faktisk har brukt. 

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Mann i sofa med pc. Foto

Målernummer og målepunkt-ID

For å bestille strøm hos en strømleverandør trenger du målepunkt-ID. Det finner du på fakturaen og inne på Min side.

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.