Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Strømnettet er en kritisk infrastruktur 

Sikker strømforsyning er helt avgjørende for at Norge skal gå rundt, samtidig tar de aller fleste av oss strøm i kontakten som den største selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsfunksjoner- og oppgaver som for eksempel sykehus, matproduksjon og skoler er avhengig av at vi har et godt kraftsystem med en pålitelig strømforsyning. Ikke minst blir dette viktigere når vi nordmenn stadig får en mer elektrisk hverdag både hjemme, på jobb og i resten av samfunnet. 

Les mer om infrastruktur og kritisk infrastruktur her.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde

Vårt strømnett dekker totalt ca 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark. Vi drifter strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid er på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet. Her kan du lese hvordan vi jobber med vedlikehold og drift av strømnettet vårt. 

Nøkkeltall om Elvias strømnett

  • Antall kunder: 970.000. Det tilsvarer over 2 millioner når man regner med alle som bor i en husstand. 

  • Årlig økning i kundemassen vår: 10 000

  • Årlig investeringer: 2 MRD NOK

  • Omsetning: 7,5 MRD NOK

  • Energileveranse: 30 TWh

  • Geografisk område: 50 000 km2 

  • Lengde nett og kabel: 69 500 km

  • Ansatte: 850 ansatte jobber for at alle våre kunder skal ha strøm i kontakten. Vi har to store kontorer på Hamar og Skøyen. I tillegg har vi driftskontorer på Lillehammer, Gjøvik, Hamar (Nydal), Heradsbygd, Kongsvinger og Trysil, som er base for våre utemannskaper og tilhørende ledelses-/planleggingsressurser.

Elvia arbeider

Vi overvåker 69.500 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 69.500 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.

Driftssentralen i Elvia

Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

Strømnett

Derfor trenger vi bare ett strømnett

Mens du kan velge og vrake blant mange strømleverandører når du kjøper strømmen din, blir du automatisk nettkunde i Elvia når du bor i Oslo, Innlandet, Akershus eller Østfold. Det er vi som overvåker, vedlikeholder og bygger ut strømnettet i dette området.

Kritisk infrastruktur oslo Elvia

Strømnettet er kritisk infrastruktur

Hele det norske samfunnet er avhengig av at strømnettet til enhver tid fungerer som det skal. Ettersom selv korte strømbrudd kan gi store konsekvenser for flere viktige funksjoner i Norge, betegnes strømnettet som kritisk infrastruktur.

Kart. Illustrasjon

Kommuner i Elvias strømnett

Vår oppgave er å sørge for at kundene i vårt nettområde har strøm i kontakten. Du lurer kanskje på om det er Elvia som sikrer strømforsyningen der du bor?

Ord og begreper

Det er mange ord og begreper knyttet til strøm og strømnettet som kan være vanskelig å forstå. Her er en forklaring på de vanligste begrepene.

Langsiktig planlegging i regionalnettet

Den langsiktige nettplanleggingen, som utføres før konsesjonsbehandlingen, er regulert av forskrift om energiutredninger. Ordningen med Kraftsystemutredninger ble avviklet med en forskriftsendring 1. mars 2024. I henhold til ny forskrift vil vi publisere våre prognoser for fremtidig effektbehov, nettutredninger og pågående tiltak på PlanNett, en digital tjeneste fra NVE som gir innsikt i utviklingen av det norske strømnettet.
Her kan du lese mer om hvordan Elvia arbeider med den langsiktige planleggingen i regionalnettet.