Vürt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet pü strømnettet hver dag.

Strømnettet er en kritisk infrastruktur 

Sikker strømforsyning er helt avgjørende for at Norge skal gü rundt, samtidig tar de aller fleste av oss strøm i kontakten som den største selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsfunksjoner- og oppgaver som for eksempel sykehus, matproduksjon og skoler er avhengig av at vi har et godt kraftsystem med en pülitelig strømforsyning. Ikke minst blir dette viktigere nür vi nordmenn stadig für en mer elektrisk hverdag büde hjemme, pü jobb og i resten av samfunnet. 

Les mer om infrastruktur og kritisk infrastruktur her.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettomrüde

Vürt strømnett dekker totalt ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et omrüde som er litt større enn Danmark. Vi drifter strømnettet i Innlandet, Viken (tidligere Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus) og Oslo, 24 timer i døgnet, 365 dager i üret. Det vil si at vi alltid er pü jobb for ü sikre at alle vüre kunder har strøm, og at vi rykker ut for ü reparere dersom det skulle oppstü en feil pü en komponent i strømnettet. Her kan du lese hvordan vi jobber med vedlikehold og drift av strømnettet vürt. 

Nøkkeltall om Elvias strømnett

  • Antall kunder: 900.000 husstander. Det tilsvarer over 2 millioner nĂĽr man regner med alle som bor i en husstand. 

  • Årlig økning i kundemassen vĂĽr: 10 000

  • Årlig investeringer: 2 MRD NOK

  • Omsetning: 7,5 MRD NOK

  • Energileveranse: 30 TWh

  • Lengde nett og kabel: 65 000 km

  • Ansatte: 822 ansatte jobber for at alle vĂĽre kunder skal ha strøm i kontakten. De ansatte sitter fordelt pĂĽ vĂĽre kontorer pĂĽ Hamar, Skøyen og Kongsvinger. 

Strømnett

Derfor trenger vi bare ett strømnett

Mens du kan velge og vrake blant mange strømleverandører nür du kjøper strømmen din, blir du automatisk nettkunde i Elvia nür du bor i Innlandet, Oslo eller Viken. Det er vi som overvüker, vedlikeholder og bygger ut strømnettet i dette omrüdet.

Regional kraftsystemutredning

Elvia er utredningsansvarlig nettselskap og skal legge fram regional kraftsystemutredning annethvert ür. Kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold og forventede tiltak og investeringer. Mület for utredningsarbeidet er ü bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet.
Les mer og last ned hovedrapportene for regional kraftsystemutredning her.