Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Strømnettet er en kritisk infrastruktur 

Sikker strømforsyning er helt avgjørende for at Norge skal gå rundt, samtidig tar de aller fleste av oss strøm i kontakten som den største selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsfunksjoner- og oppgaver som for eksempel sykehus, matproduksjon og skoler er avhengig av at vi har et godt kraftsystem med en pålitelig strømforsyning. Ikke minst blir dette viktigere når vi nordmenn stadig får en mer elektrisk hverdag både hjemme, på jobb og i resten av samfunnet. 

Les mer om infrastruktur og kritisk infrastruktur her.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde

Vårt strømnett dekker totalt ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark. Vi drifter strømnettet i Innlandet, Viken (tidligere Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus) og Oslo, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid er på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet. Her kan du lese hvordan vi jobber med vedlikehold og drift av strømnettet vårt. 

Nøkkeltall om Elvias strømnett

  • Antall kunder: 900.000 husstander. Det tilsvarer over 2 millioner når man regner med alle som bor i en husstand. 

  • Årlig økning i kundemassen vår: 10 000

  • Årlig investeringer: 2 MRD NOK

  • Omsetning: 7,5 MRD NOK

  • Energileveranse: 30 TWh

  • Lengde nett og kabel: 65 000 km

  • Ansatte: 822 ansatte jobber for at alle våre kunder skal ha strøm i kontakten. De ansatte sitter fordelt på våre kontorer på Hamar, Skøyen og Kongsvinger. 

Strømnett

Derfor trenger vi bare ett strømnett

Mens du kan velge og vrake blant mange strømleverandører når du kjøper strømmen din, blir du automatisk nettkunde i Elvia når du bor i Innlandet, Oslo eller Viken. Det er vi som overvåker, vedlikeholder og bygger ut strømnettet i dette området.

Regional kraftsystemutredning

Elvia er utredningsansvarlig nettselskap og skal legge fram regional kraftsystemutredning annethvert år. Kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold og forventede tiltak og investeringer. Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet.
Les mer og last ned hovedrapportene for regional kraftsystemutredning her.