StrĂžmnettet er kritisk infrastruktur

Hele det norske samfunnet er avhengig av at strĂžmnettet til enhver tid fungerer som det skal. Ettersom selv korte strĂžmbrudd kan gi store konsekvenser for flere viktige funksjoner i Norge, betegnes strĂžmnettet som kritisk infrastruktur.

Derfor stiller myndighetene ogsÄ strenge krav til oss i Elvia og de andre nettselskapene nÄr det gjelder leveringskvalitet, drift og vedlikehold av strÞmnettet. Det stilles ogsÄ krav til hva strÞmkundene kan koble til nettet. Dette kontrolleres av Det lokale eltilsyn (DLE), som er en del av nettselskapet ditt. Alle nettselskaper er pÄlagt Ä ha en egen tilsynsenhet for elsikkerhet, ogsÄ vi i Elvia. Oppdager du feil pÄ det elektriske anlegget, kan du ta kontakt med DLE.

Infrastruktur er et omfattende begrep

Infrastruktur er en samlebetegnelse pÄ alt som er nÞdvendig for Ä fÄ samfunnet til Ä fungere pÄ en tilfredsstillende mÄte. I tillegg skiller man mellom fysisk infrastruktur og organisatorisk infrastruktur. Fysisk infrastruktur er for eksempel  kraftforsyning, veier, jernbaner, havner, flyplasser, telenett, vann- og avlÞpsnett og avfallshÄndtering. Mens organisatorisk infrastruktur omhandler for eksempel  forvaltningsnivÄer, rettssystemet, utdanningssystemet, finans- og pengesystemet, helseforetak, politi og forsvar.

StrĂžmnettet er bare en del av helheten, men likevel kritisk infrastruktur. Definisjonen av kritisk infrastruktur kan variere fra land til land. Her kan du lese mer om Regjeringens definisjon av kritisk infrastruktur.

Drift og vedlikehold av strĂžmnettet

Alle nettselskapene i Norge har ogsÄ tilknytnings- og leveringsplikt, som er regulert gjennom flere ulike standardavtaler. Forsyning av elektrisk energi er definert som en samfunnskritisk funksjon, og det er blant annet vÄrt ansvar Ä sikre at du har nok strÞm i stikkontakten hjemme. Dette innebÊrer ogsÄ at vi som nettselskap mÄ bygge ut og vedlikeholde ledninger bÄde i lufta og i bakken.

Derfor jobber vi i Elvia kontinuerlig med Ä vedlikeholde strÞmnettet i vÄrt omrÄde, for Ä sikre at alle vÄre kunder har en stabil og sikker strÞmforsyning. Dette kan til tider vÊre et krevende arbeid, da Norge er et land med mye variert natur og ulike klimaforhold. I Norge er dessuten elektrisitetens andel av energibruken langt hÞyere enn i mange andre land, og nÄr alle er avhengige av én energikilde stilles det store krav til forsyningssikkerheten av strÞm. 

Her kan du lese mer om hvordan Elvia drifter og vedlikeholder strĂžmnettet.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Infrastruktur med tre nivÄer

StrÞmforsyningsnettet i Norge har tre nivÄer: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Mens sentralnettet binder sammen produksjon og forbruk i ulike landsdeler, sÞrger distribusjonsnettet for Ä fÄ strÞmmen hjem til deg. Regionalnettet er bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettene.

Det er Olje- og energidepartementet som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av energi- og vannressursene i Norge, mens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for Ä forvalte de innenlandske energiressursene. De har ogsÄ ansvaret for forsyningssikkerheten, som igjen er definert som energi-, effekt- og driftssikkerhet. Videre fordeles ansvaret for distribusjonsnettet til nettselskapene. Elvia har da ansvaret for Oslo, Viken og Innlandet. 

Nettleien gÄr til drift og vedlikehold

NÄr du betaler strÞmregningen din, er en del av summen du betaler for nettleie. Det vil si frakten av strÞm gjennom strÞmnettet og hjem til deg, i tillegg til drift av strÞmnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Sammen sikrer dette at du fÄr en stabil og sikker strÞmforsyning.

Omtrent en tredjedel av det du betaler i nettleie gÄr til oss i Elvia, som bruker det pÄ drift og vedlikehold av strÞmnettet. Resten gÄr til statlige avgifter i form av avgift pÄ elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg gÄr 18 % av nettleien til Statnett for leie av de stÞrre transportlinjene inn til byer og tettsteder.

Her kan du lese mer om nettleie.

Vi i Elvia tar vÄr distribusjonsansvar pÄ alvor, og jobber kontinuerlig for at du skal kunne ta for gitt at det er strÞm i kontakten hjemme hos deg. StrÞmnettet er kritisk infrastruktur, derfor vil det ogsÄ alltid prioriteres. Opplever du et strÞmbrudd, kan du vÊre sikker pÄ at vi allerede er pÄ saken, slik at du fÄr strÞmmen tilbake sÄ raskt som mulig.

Jessnes DJI 0060 1 Elvia

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strĂžmmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Elvia ansatt som jobber i strĂžmmast. Foto

Drift og vedlikehold

Elvia jobber kontinuerlig med drift og vedlikehold av strÞmnettet i vÄrt omrÄde, for Ä sikre at du har en sikker strÞmforsyning. Skulle strÞmmen likevel bli borte kan du vÊre trygg pÄ at vi gjÞr det vi kan for Ä rette opp i problemet sÄ raskt som mulig, enten det gjelder strÞmbrudd forÄrsaket av uvÊr eller andre uforutsette hendelser.

Familie sitter pÄ gulvet med levende lys. Foto

Slik forbereder du deg pÄ strÞmbrudd

Hvor forberedt er du egentlig pÄ et omfattende strÞmbrudd eller ekstremvÊr? Her er rÄdene du mÄ vite om.