Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter; strøm og nettleie. 

Det faktiske strømforbruket ditt kjøper du fra strømleverandøren du har valgt, mens nettleien for frakt av strømmen betales til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område, og du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til. 

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Dette går nettleien til

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sikrer blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning. 

Elvia disponerer i underkant av 31 prosent av nettleien som kommer inn. Dette går til:

  • Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler

  • Vedlikehold og fornying av linjenettet

  • Overvåkning og drift av strømleveringen

  • Tilknytning av nye anlegg/nybygg

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft (elavgift), merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går omtrent 18 % til Statnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Graf på fordeling av nettleie. illustrasjon

Eksemplet viser nettleie privatbolig med et forbruk på 20 000 kWh per år.

Nettleieprisene er strengt regulert

Det er flere faktorer som påvirker nettleieprisene, som geografi. Er det lang avstand mellom boligene er det færre mennesker som kan dele på kostnadene, og da blir det dyrere. De som bor tettere i større byer betaler derfor ofte litt mindre i nettleie.

Prisen på nettleie kan også deles inn i en fast og en variabel del. Den faste delen avhenger av hvilket nettselskap som eier kablene og størrelsen på hovedsikringen som er tilknyttet boligen. Den variable delen avhenger av hvor mye strøm du bruker. Du betaler nemlig en liten sum i nettleie for hver kilowattime som brukes. 

Nettselskapene har monopol på overføring og drifting av strøm i sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen ikke blir for høy.

Nettap er energitap under transporten

Nettap er enkelt forklart energitap i strømnettet, som bestemmes av fysiske lover og som alltid vil forekomme ved transport av strøm. Nettap er med andre ord noe vi ikke kommer utenom. Normalt forsvinner rundt 10 prosent av strømmen som fraktes i strømnettet. Denne strømmen må vi i Elvia kjøpe tilbake til markedspris for å erstatte differansen mellom mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert. Du kan lese mer om nettap her.

Bestille eller si opp nstrøm og nettleie

Bestille eller si opp strøm og nettleie?

Skal du bestille strøm og nettleie til en ny bolig, eller si opp en aktiv avtale? Da bør du vite dette.

Elvia Jessnes 0D6A6280

Hva er forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.