Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?

Dersom du har tatt en kikk på strømregningen din, har du sikkert sett at du betaler for to forskjellige ting – strøm og nettleie. Dette innebærer at du betaler både for bruken og for transporten av strømmen til eiendommen din.

Deler av det du betaler i nettleie, altså transporten av strøm, går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettet. Men den største delen av nettleie-summen går til statlige avgifter, som nettselskapene er pålagt å kreve fra deg som er strømkunde. 

Dette er de statlige avgiftene

De statlige avgiftene er delt i 3:

  1. Avgift til den statlige støtteordningen ENOVA

  2. Merverdiavgift

  3. Avgift på elektrisk kraft (El-avgift) 

ENOVA-avgiften går til Klima- og energifondet, og skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi. 

Merverdiavgiften, eller moms, er på 25 % av hele summen. Hvor mye avgiften utgjør av det totale beløpet står på fakturaen din.  

El-avgiften kalles også forbruksavgift, og betales på all forbruk av elektrisk kraft. Den er en såkalt særavgift, en indirekte skatt som pålegges en vare – i likhet med merverdiavgiften. Avgiften ble innført i 1951, og består av en fast sum per kilowattime strøm du forbruker. Noen kommuner i Norge, i tiltakssonen, er fritatt fra å betale elavgiften. Hovedformålet med elavgiften er å skaffe inntekt til staten, men også å begrense strømforbruket.  

Avgiftene er inkludert i nettleien

Selv om det ikke kommer så tydelig frem på strømregningen din, fordeler beløpet seg mellom strøm, nettleie og avgifter. Sistnevnte er allerede inkludert i nettleien din. 

Mesteparten av det du betaler i nettleie går altså ikke direkte til nettselskapet, men som avgifter til staten. Les mer om nettleiepriser for privatkunder.