Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?

Dersom du har tatt en kikk på strømregningen din, har du sikkert sett at du betaler for to forskjellige ting – strøm og nettleie. Dette innebærer at du betaler både for bruken og for transporten av strømmen til boligen din.

Deler av det du betaler i nettleie, altså transporten av strøm, går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettet. Men den største delen av nettleie-summen går til statlige avgifter, som nettselskapene er pålagt å kreve fra deg som er strømkunde. 

Dette er de statlige avgiftene

De statlige avgiftene er delt i tre:

  1. Avgift til den statlige støtteordningen ENOVA

  2. Merverdiavgift

  3. Avgift på elektrisk kraft (elavgift) 

ENOVA-avgiften går til Klima- og energifondet, og skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi. 

Merverdiavgiften, eller moms, er på 25 % av hele summen. Hvor mye avgiften utgjør av det totale beløpet står på fakturaen din.  

Elavgiften kalles også forbruksavgift, og betales på all forbruk av elektrisk kraft. Den er en såkalt særavgift, en indirekte skatt som pålegges en vare – i likhet med merverdiavgiften. Denne avgiften ble innført i 1951, og består av en fast sum per kilowattime strøm du forbruker. Noen kommuner i Norge, i tiltakssonen, er fritatt fra å betale elavgiften. Hovedformålet med elavgiften er å skaffe inntekt til staten, men også å begrense strømforbruket.  

Avgiftene er inkludert i nettleien

Selv om det ikke kommer så tydelig frem på strømregningen din, fordeler beløpet seg mellom strøm, nettleie og avgifter. Sistnevnte er allerede inkludert i nettleien din. 

Mesteparten av det du betaler i nettleie går altså ikke direkte til nettselskapet, men som avgifter til staten.

Bilde av strømmaster. Foto

Usikker på hva nettleie er?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Mann i strømmast. Foto

Vet du forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.

Faktura

Faktura

Har du spørsmål om fakturaen du har mottatt for nettleie? Eller er du kanskje usikker på om det er Elvia eller strømleverandøren din som skal hjelpe deg? Her får du forhåpentligvis svar på det aller meste.