Hva er forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.

Svaret er enkelt: Strøm er det du betaler for ditt faktiske strømforbruk, mens nettleie er det du betaler for at strømmen overføres til boligen din. Strøm og nettleie er to forskjellige ting, men er avhengige av hverandre. Du er derfor nødt til å betale for begge deler for å bruke strøm hjemme.

Slik fungerer nettleie

Du betaler nettleie for at nettselskapet som eier strømnettet i ditt område transporterer strømmen til boligen din. Du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap leien skal betales til, dette avhenger av hvor i landet du bor. 

Nettselskapet sender informasjon om hvor mye du skal betale for nettleien til strømleverandøren din, som igjen legger til hvor mye du skal betale for selve strømmen. Dersom din strømleverandør har avtale om gjennomfakturering, vil du få nettleie og strøm på samme faktura.

Dersom du har en strømleverandør som ikke har avtale om gjennomfakturering, vil du få nettleie og strøm på hver sin faktura. Er du usikker på om du får alt på én faktura? Ta kontakt med din strømleverandør.

I tillegg til frakten av strøm, dekker nettleien effektiv drift, utbygging og vedlikehold av strømnettet og strømmålerne. Nettselskapet kan bistå deg med spørsmål om strømbrudd og detaljert informasjon om strømforbruket ditt, også tilbake i tid. 

Dette gjør strømselskapet ditt

En strømleverandør kjøper strøm fra den nordiske strømbørsen, Nord Pool, og selger den til deg. Strømleverandøren tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige innkjøpsprisen (spotprisen) som er fastsatt av børsen, før den selges videre. Strømleverandøren har ingen kontroll over strømnettet, og du står fritt til å velge hvem du ønsker å kjøpe strømmen din av. 

Det er en kombinasjon av strømprisen og strømforbruket ditt som avgjør hvor mye du betaler til leverandøren. Har du spørsmål om fakturaen din og ditt faktisk strømforbruk kan strømleverandøren gi deg svar. 

Derfor får du strøm og nettleie på én regning

Grunnen til at du får strøm og nettleie samlet på én faktura er at det skal være enklere for deg som kunde. Fordelen er at det gir deg en bedre oversikt over de totale strømutgiftene dine, og praksisen er lik over hele landet. 

I tillegg til strøm og nettleie består strømregningen din også av skatter og avgifter til staten – som alle strømkunder må betale.