Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet og Viken, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Kan du tenke deg et liv uten strøm og elektrisitet? Det kan ikke vi heller. Strøm og elektrisitet er noe alle i samfunnet bruker og trenger hver eneste dag. Heldigvis er det en selvfølgelighet du kan fortsette å ta for gitt uansett hva som skjer – også når det oppstår situasjoner som gjør at vi er helt avhengige av sikker strømforsyning. 

Elvia jobber hele tiden for å levere strøm i kontakten til alle våre kunder, og har i dag 99% leveringssikkerhet. Du skal ikke ha noen grunn til å bekymre deg for strømnettet, det tar vi oss av – enten det er i hverdagen eller under ekstremvær. Det er en samfunnsrolle vi tar på største alvor. Som nettselskap er vi underlagt strenge krav til å gjøre denne jobben ordentlig, blant annet at vi skal ha en nøytral og uavhengig opptreden overfor strømleverandører, produsenter og deg som nettleiekunde.

For å sikre strømtilførselen til over 2 millioner nordmenn daglig driver vi med kritisk infrastruktur og har døgnbemanning av ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Dette ligger til grunn for at du betaler nettleie.  

Fremtiden er elektrisk

Vi får flere elektriske apparater hjemme, og antallet elbiler øker. Kollektivtrafikken i byene elektrifiseres, og byggeplasser blir utslippsfrie med elektriske anleggsmaskiner. 

Elektrifisering av samfunnet betyr ikke bare en enklere hverdag, men er i tillegg nødvendig for å holde tritt med befolkningsveksten. Oslo er blant byene i Europa med høyest befolkningsvekst, og i vår region er det en generell økning på flere tusen mennesker hvert år. Da øker behovet for strøm. Elvia fortsetter derfor det viktige arbeidet med å stadig oppgradere og bygge ut strømnettet, noe som ikke bare kommer kundene til gode, men også samfunnet for øvrig og miljøet. 

For å bidra ytterligere til elektrifiseringen av samfunnet har vi i tillegg et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og gunstige løsninger som sikrer energieffektivitet. Elvia er blant annet med på å elektrifisere Oslos busser i samarbeid med Ruter, i tillegg til at forskning og utvikling (FoU) er et viktig satsingsområde for å nå vår visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Satser på fornybar energi

En annen viktig del av Elvias samfunnsrolle handler om hvordan vi tar del i det grønne skiftet. Det gjør vi blant annet ved å sikre gode elektriske, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger. 

Selv om kullkraft er verdens største kilde til energi, er vannkraft den aller viktigste energikilden i Norge – en fornybar og bærekraftig energikilde som er mer miljøvennlig enn fossile brensler som olje, gass og kull. Elvia skal derfor fortsette å satse på fornybar energi, og vil slik bidra til at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

Elektrisitet bidrar til så mye mer enn de fleste kanskje er klar over, og det gjelder også Elvia. At vi er en viktig samfunnsaktør ligger i navnet: Elvia betegner nemlig “elektrisk vei”, og symboliserer nettopp rollen som en drivkraft i samfunnet.

Hvem er Elvia?

Hafslund Nett og Eidsiva Nett ruster opp, og har sammen startet Norges nyeste eventyr i nettbransjen: Elvia.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Våre eiere

Elvia er et resultat sammenslåingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.