Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at kaffetrakteren virker om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Kan du tenke deg et liv uten strøm og elektrisitet? Det kan ikke vi heller. Strøm og elektrisitet er noe alle i samfunnet bruker og trenger hver eneste dag. Heldigvis er det en selvfølgelighet du kan fortsette å ta for gitt uansett hva som skjer – også når det oppstår situasjoner som gjør at vi er helt avhengige av sikker strømforsyning. 

Elvia jobber hele tiden for å levere strøm i kontakten til alle våre kunder, og har i dag 99 % leveringssikkerhet i gjennomsnitt. Du skal ikke ha noen grunn til å bekymre deg for strømnettet, det tar vi oss av – enten det er i hverdagen eller under ekstremvær. Det er en samfunnsrolle vi tar på største alvor. Som nettselskap er vi underlagt strenge krav til å gjøre denne jobben ordentlig, blant annet at vi skal ha en nøytral og uavhengig opptreden overfor strømleverandører, produsenter og deg som nettleiekunde.

For å sikre strømtilførselen til over 2 millioner nordmenn daglig har vi døgnbemanning av ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Dette ligger til grunn for at du betaler nettleie.  

Bærekraft i Elvia. Foto

Slik jobber vi med bærekraft i Elvia

Elvia er en del av infrastrukturkonsernet Eidsiva, som gjennom å jobbe aktivt med noen av FNs utvalgte bærekraftsmål har som mål å bidra til mer bærekraftige byer og samfunn.

Varmtvannsbereder. Foto

Fleksiblitet i strømnettet

Befolkningsvekst og økt antall elbiler og elektriske apparater i hjemmet og på hytta setter kapasiteten i strømnettet på prøve. Vi tester bruk av varmtvannsberedere og batterier som fleksibilitet i strømnettet.

Elvia

Fremtiden vi tror på

FNs siste klimarapport har satt økt trykk på alvoret av de de menneskeskapte klimaendringene og bidratt til økt oppslutning om nødvendige klimatiltak.

Tre personer på sykkel. Foto

Elvia-fondet

Brenner du for prosjekter som hjelper barn og unge med fokus på inkludering, psykisk helse, bærekraft og miljø i lokalsamfunnet, kan du søke om økonomisk støtte på inntil 50.000 kr fra Elvia-fondet.

Signering av kontrakt. Foto

For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.

Fremtiden er elektrisk

Elektrifiseringen av samfunnet har virkelig skutt fart som følge av klimamål og overgang fra fossil til fornybar energi. Antallet elbiler øker, kollektivtrafikken i byene elektrifiseres, og byggeplasser blir utslippsfrie med elektriske anleggsmaskiner.

Elektrifisering av samfunnet betyr ikke bare en enklere hverdag, men er i tillegg nødvendig for å holde tritt med befolkningsveksten. Oslo er blant byene i Europa med høyest befolkningsvekst, og i vår region er det en generell økning på flere tusen mennesker hvert år. Da øker behovet for strøm. Elvia fortsetter derfor det viktige arbeidet med å stadig oppgradere og bygge ut strømnettet, noe som ikke bare kommer kundene til gode, men også samfunnet for øvrig og miljøet.

For å bidra ytterligere til elektrifiseringen av samfunnet har vi i tillegg et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og gunstige løsninger som sikrer energieffektivitet. Elvia er blant annet med på å elektrifisere Oslos busser i samarbeid med Ruter, i tillegg til at forskning og utvikling (FoU) er et viktig satsingsområde.

Satser på fornybar energi

En annen viktig del av Elvias samfunnsoppdrag handler om hvordan vi tar del i det grønne skiftet og vår misjon om å gi kraft til vårt fornybare samfunn. Det gjør vi blant annet ved å sikre gode elektriske, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger.

Selv om kullkraft er verdens største kilde til energi, er vannkraft den aller viktigste energikilden i Norge – en fornybar og bærekraftig energikilde som er mer miljøvennlig enn fossile brensler som olje, gass og kull. Elvia skal derfor fortsette å satse på fornybar energi, og vil slik bidra til at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

Elektrisitet bidrar til så mye mer enn de fleste kanskje er klar over, og det gjelder også Elvia. At vi er en viktig samfunnsaktør ligger i navnet: Elvia betegner nemlig “elektrisk vei”, og symboliserer nettopp rollen som en drivkraft i samfunnet.

Våre leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. I tillegg til tekniske, sikkerhets- og miljømessige krav til produkter og leveranser, skal våre leverandører også operere i tråd med Elvias etiske retningslinjer og ha oss som prioritert kunde.

Les mer om Elvias krav til leverandører og leveranser og om fordelene ved å være registrert Achilles UNCE på forhånd.

Tre personer på sykkel. Foto

Elvia-fondet

Brenner du for prosjekter som hjelper barn og unge med fokus på inkludering, psykisk helse, bærekraft og miljø i lokalsamfunnet, kan du søke om økonomisk støtte på inntil 50.000 kr fra Elvia-fondet.

By lyser opp kvelden.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Elvia-ansatt i strømmast

Hva er egentlig beredskap?

Både du og resten av samfunnet er avhengig av strømnettet for at hverdagen skal gå rundt, og derfor er strømnettet og Elvia det vi kaller kritisk infrastruktur.