Forskning og utvikling i Elvia

Forskning og utvikling (FoU) spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Elvias visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Her kan du lære mer om hvordan FoU bidrar til å bygge kompetanse, utvikle ny teknologi og finne kostnadseffektive løsninger for elektrifiseringen av samfunnet.

Hvorfor jobber vi med forskning og utvikling?

Forsknings- og utviklingsaktiviteter i Elvia hjelper oss med å følge med på relevante områder. Her utvikler vi nødvendig kompetanse og tar i bruk ny teknologi som trengs for at fremtidens strømnett skal bli så pålitelig og kostnadseffektivt som mulig. Vi jobber også for at strømnettet skal driftes så sikkert og effektiv som mulig

De siste årene har vi økt innsatsen på forskning og utvikling. Elvia har flere egeninitierte prosjekter, både med og uten eksterne partnere. I tillegg er vi med på å delfinansiere prosjekter i bransjeregi, hvor Elvia har representanter både i styringsgrupper og arbeidsgrupper.

Elkraftbransjen er i omstilling og nettselskap blir utfordret av globale megatrender. Digitalisering gir helt nye muligheter innenfor sensorteknikk, Internet of Things (IoT), avanserte dataanalysemetoder og AI. I tillegg til å drifte strømnettet sikkert og effektivt må vi legge til rette for lokale energikilder, som for eksempel sol- og vindkraft, og elbiler.

To menn og stort batteri. Foto

Vi tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Varmtvannsbereder. Foto

Mye å spare med smarte varmtvannsberedere

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.