Fleksiblitet i strømnettet

Befolkningsvekst og økt antall elbiler og elektriske apparater i hjemmet og på hytta setter kapasiteten i strømnettet på prøve.

Vi er i gang med flere pilotprosjekter hvor vi tester bruk av varmtvannsberedere og batterier som fleksibilitet i strømnettet. Det vil si at vi på tider av døgnet hvor mange bruker mye strøm samtidig tester ut muligheten for å kunne koble inn/ut varmtvannsberedere i perioder, samt bruke avanserte batteriløsninger som kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

Elvia i samarbeid med OSO har plassert ut smarte varmtvannsberedere hos en rekke kunder. Berederne måler lokal spenning i sin strømforsyning, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget. Løsningen som ble plassert ut våren 2021 viste seg å være kostnadseffektiv.

Utprøving hos en rekke kunder i Innlandet har gitt svært gode resultater. Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 20 prosent og kundene har redusert strømregningen med over nærmere 200 kroner i måneden.

Det arbeides nasjonalt og internasjonalt for at slike nett-nyttige løsninger vil bli standard for alle varmtvannsberedere og elbilladere med mer.

Varmtvannsbereder. Foto

Mye å spare med smarte varmtvannsberedere

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.

Vinterbilde fra Sjusjøen. Foto

Nye varmtvannsberedere reduserer risikoen for overbelastning i strømnettet på Sjusjøen

Når hytteeierne på Sjusjøen ankommer hyttene sine fredag ettermiddag, skrur på varmeovner og lader elbilene sine, nærmer strømnettet i området seg faretruende grensen for overbelastning.

To menn og stort batteri. Foto

Vi tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.