Nye varmtvannsberedere reduserer risikoen for overbelastning i strømnettet på Sjusjøen

Når hytteeierne på Sjusjøen ankommer hyttene sine fredag ettermiddag, skrur på varmeovner og lader elbilene sine, nærmer strømnettet i området seg faretruende grensen for overbelastning.

Nå tester vi i Elvia, i samarbeid med Sintef, Enova og OSO Energy, ut nye smarte varmtvannsberedere for å skyve på behovet for å bygge ut nye kraftledninger.

Strømnettet på Sjusjøen er fra en helt annen tid, da det var langt færre hytter og generelt et mye lavere strømforbruk.

– Vi bruker jo strøm til mer og mer, og alt fra elbiler til induksjonsovner sørger for at toppene blir større, sier administrerende direktør i Elvia.

Overskuddsstrømmen går tilbake i strømnettet

De nye varmtvannsberederne har en liten innebygget styringsenhet som overvåker tilstanden i det lokale strømnettet. Denne styringsenheten gjør varmtvannsberederne selv i stand til å utsette eller fremskynde oppvarmingen basert på spenningen i strømnettet.

– Vi ser at spenningen i strømnettet synker når alle kommer opp på hyttene sine og bruker strøm samtidig. Hvis spenningen synker for lavt, betyr det at strømnettet er overbelastet og vi må derfor forsterke strømnettet, forklarer Alf Tunheim, prosjektleder i forskning og utvikling  (FoU) i Elvia.

Men i stedet for å bygge ut mer, har nå 50 hytteeiere hyttefeltet på Sjusjøen fått installert nye varmtvannsberedere som selv skrur av strømmen når forbruket i det lokale strømnettet blir for høyt. Og med 50 slike beredere på Sjusjøen blir det merkbart jevnere spenning. Da reduseres behovet for nye investeringer, samtidig som kostnadene for kundene våre også reduseres

Overskuddsfleksibiliteten fra varmtvannsberederne, altså den strømmen kunden ikke har bruk for, går tilbake i strømnettet.

Se innslaget om prosjektet som var på TV2 nyhetene i februar 2022.

Berederne prioriterer alltid varmtvann

Testkundene, som har fått de nye berederne gratis, kan via en app på mobilen til enhver tid se hvor mye varmtvann det er tilgjengelig. De kan også se vannbruken sin den siste uken, og de trenger ikke å bekymre seg for at de skal oppleve kaldt vann i dusjen.

– Det ligger inne en buffer, et minimumsnivå som uansett slår inn hvis man nærmer seg grensene for lite varmtvann, sier Kim Arild Tandberg, salgssjef hos OSO Energy som leverer de nye varmtvannsberederne.

Allerede testet ut på Biri

Prosjektet på Sjusjøen inngår i et større pilotprosjekt som skal vare ut 2024. De smarte varmtvannsberederne er allerede testet ut i 20 husstander på Biri med gode resultater.

Prosjektleder i Elvia Alf Tunheim, som sammen med sine kolleger Bjørn Viljugrein og Stein Roger Aspmodal virkelig brenner for prosjektet, forteller at varmtvannsberedere har blitt brukt i fleksibilitetsformål i flere andre land allerede, men da med tanke på dag- og nattkjøring.

Alf Inge Kraglund Tunheim. Foto

Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektleder i FoU i Elvia

– Det som er nytt her er at vi tar hensyn til det lokale lavspentnettet og styrer etter det, sier han.

– Vi har 30 000 nettstasjoner med forskjellige kurver i vårt område. Her tilpasser vi oss hver enkelt krets.

Tunheim understreker at det er kundene selv som styrer varmtvannsberederne, og ikke Elvia.

– For oss er det et viktig prinsipp, avslutter han.