Smarte varmtvannsberedere vil redusere ressursbruken

På Biri i Gjøvik kommune har Elvia i samarbeid med OSO Energy plassert ut smarte varmtvannsberedere i 20 husstander, med mål om å utnytte forbrukstoppene i lavspenningsnettet til å redusere ressursbruken og dermed holde nettleien nede.

Varmtvannsberedere bruker mest strøm av alt som er tilkoblet i en vanlig husstand. Du bruker faktisk mindre strøm på å lade elbilen din enn det varmtvannsberederen din bruker.

Norge er verdens desidert fremste elbil-land, noe som skaper utfordringer med tanke på fleksibiliteten i strømnettet. Prosjektet med smarte varmtvannsberedere som selvregulerer det lokale strømnettet er det første av sitt slag i verden.

Økende behov for fleksibilitet i strømnettet

Prosjektleder i FoU i Elvia, Alf Inge Kraglund Tunheim, forteller at bakgrunnen for dette prosjektet på Biri var at Elvia i 2018 gjennomførte et fleksibilitetsprosjekt for å finne ut hvor behovet for fleksibilitet i nettet vil være størst i fremtiden. 

– Vi gjennomførte også et prosjekt med NTNU om elbilladere. Det vi så var at på grunn av endringer i forbruksmønsteret til folk, så vil vårt fremtidige behov for fleksibilitet først og fremst være i lavspenningsnettet på grunn av underspenning. Hvis vi kan få til lokal fleksibilitet, vil vi kunne få en besparelse på 1,1 milliarder kroner i løpet av en tiårsperiode, sier han.

Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektleder i FoU i Elvia

Fleksibilitet betyr i denne sammenhengen strømforbruk. En vanlig varmtvannsbereder varmer seg opp igjen rett etter at du har dusjet. Men det trenger den nødvendigvis ikke å gjøre.

Utnytter overskuddet i varmtvannsberederen til å støtte nettet

– De smarte varmtvannsberederne OSO har utviklet sammen med oss har en liten styringsenhet som overvåker tilstanden i det lokale strømnettet. Etter hvert lærer den seg hvordan variasjonene i strømnettet fungerer. Den lærer seg også å utsette eller fremskynde oppvarmingen ved behov, forklarer han.

Tunheim forklarer videre at husstandene som har sagt seg villige til å være med i prosjektet, ikke trenger å gjøre noe selv. Berederen gir varmt vann som en vanlig varmtvannsbereder. Men for interesserte finnes det også en tilhørende app. Appen gir ekstra muligheter. Man kan for eksempel kan se hvor mange dusjer man har igjen.

– Vi styrer ingenting, det er kunden selv som bestemmer. Men vi har imidlertid spurt pent om å få benytte den overskuddsfleksibiliteten kunden ikke har bruk for. Varmtvannsberederen vil alltid prioritere kundens varmtvann.

Dataene ser lovende ut

– Enn så lenge så er det varmtvannsberedere som er det største nyttepotensialet med tanke på fleksibilitet i lavspenningsnettet, og vi er avhengige av en lokal løsning for å løse et lokalt problem. Derfor har vi satt i gang dette prosjektet på Biri, sier han.

– I første omgang tester vi løsningen på 20 husstander. I tillegg har vi fem interne varmtvannsberedere i Elvia. Foreløpig henter vi bare inn data, men det ser veldig lovende ut. Utover høsten vil vi invitere ytterligere 100 hyttekunder ved Sjusjøen. På sikt er det ikke usannsynlig at alle beredere vil ha slik styring innebygget, sier han.

Vil redusere nettleien til kundene

I følge Tunheim vil en forbedring av kapasiteten i lavspenningsnettet redusere nettleien til kundene. 

– Men dette er ikke en “quick fix”, det er en endring som vil ta tid. Norge er fremst i verden når det gjelder elbiler og smarte strømmålere (AMS). Et stadig økende antall elbiler krever mer av nettet, og med AMS-målere får vi vite mer om lavspenningsnettet. Dette er et veldig rimelig verktøy, sier han.

Prosjektet på Biri inngår i IDE-prosjektet om intelligent distribusjon av elektrisitet, ledet av Smartgridsenteret, og som Elvia og flere andre nettselskaper deltar i. 

Dame som setter i lyspære. Foto

Forbruk og sparing av strøm

De aller fleste bruker strøm hjemme hos seg selv uten å tenke noe særlig over forbruket. Men med stadig flere apparater og elektroniske dingser rundt oss kan det lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk. Vet du om du har et normalt gjennomsnittlig strømforbruk, hva det typisk går mest strøm til eller hvordan du enkelt kan spare strøm?

Et par ser på iPad. Foto

Alt om din strømmåler

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker. Vet du hva slags muligheter som ligger i AMS-måleren din, annet enn at du ikke lenger trenger å lese av og rapportere inn strømforbruket ditt selv? Eller hva en HAN-port egentlig er? Vi har samlet det du trenger å vite om strømmåleren din.