Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.

Deler av det du betaler i nettleie går blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde strømnettet i vårt område, som inkluderer Oslo, Viken og Innlandet.

I tillegg er vi nødt til å planlegge for fremtiden og befolkningsveksten der den kommer, og gjør derfor løpende vurderinger om strømnettet har kapasitet nok til å håndtere den forventede utviklingen. Det betyr at vi bygger nytt eller større nett der vi ser at kapasiteten må økes for å møte fremtidens behov for strøm.

Les mer om pågående og planlagte utbygginger og prosjekter:

Sjusjøen. Foto

Nye varmtvannsberedere reduserer risikoen for overbelastning i strømnettet på Sjusjøen

Når hytteeierne på Sjusjøen ankommer hyttene sine fredag ettermiddag, skrur på varmeovner og lader elbilene sine, nærmer strømnettet i området seg faretruende grensen for overbelastning.

Heggedal transformatorstasjon

Den nye trafostasjonen i Heggedal bygges på en utslippsfri byggeplass

Vi i Elvia er godt i gang med å renovere transformatorstasjonen i Heggedal for å sikre forsyningen av strøm i Asker. I tillegg bygger vi et helt nytt bygg, som skal huse et gassisolert anlegg, som skal stå ferdig høsten 2022.

Varmtvannsbereder. Foto

Smarte varmtvannsberedere vil redusere ressursbruken

På Biri i Gjøvik kommune har Elvia i samarbeid med OSO Energy plassert ut smarte varmtvannsberedere i 20 husstander, med mål om å utnytte forbrukstoppene i lavspenningsnettet til å redusere ressursbruken og dermed holde nettleien nede.

Lysaker brygge. Foto

Nye kabler mellom Smestad, Lilleaker og Fornebu i Oslo- og Bærum kommune

Elvia skal bygge ett nytt kabelanlegg mellom Smestad- og Fornebu transformatorstasjon i Oslo- og Bærum kommune, og ett mellom Smestad- og Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune. Nye Smestad-Lilleaker erstatter to gamle oljekabler.

Regionalnett mellom Elverum og Trysil

Nytt regionalnett mellom Elverum og Trysil

I desember 2019 startet Elvia arbeidet med å bygge om regionalnettet mellom Elverum og Trysil, en strekning på rundt 90 kilometer. Det omfattende prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Mast Oslo

Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

Mast

Dal - Hovinmoen

Ny 132 kV kraftledning Dal – Hovinmoen og oppgradering av Dal transformatorstasjon.

Mast i solnedgang

Hovinmoen - Gjestad

Ny 132 kV kraftledning Hovinmoen - Gjestad og oppgradering av Gjestad transformatorstasjon.

Mast i solnedgang.

Oppgradering av strømnettet i Spydeberg

Prosjektet består av ny kraftledning mellom Tunby og Spydeberg, utvidelse av stasjon og nye transformatorer. Bakgrunnen for oppgraderingen er å sikre strømforsyningen til Spydeberg kommune.

Bilde fra Søsterveien i Halden. Foto

Nye kabler mellom Strupe, Stangeberget og Brødløs i Halden

Elvia skal bygge to nye kabelanlegg i Halden kommune som skal erstatte gamle oljekabler.