Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.

Deler av det du betaler i nettleie går blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde strømnettet i vårt område.

I tillegg er vi nødt til å planlegge for fremtiden og befolkningsveksten der den kommer, og gjør derfor løpende vurderinger om strømnettet har kapasitet nok til å håndtere den forventede utviklingen. Det betyr at vi bygger nytt eller større nett der vi ser at kapasiteten må økes for å møte fremtidens behov for strøm.

Montering av sensorer på strømlinjene

Elvia har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Heimdall Power om overvåkning av Elvias regionalnett. Det innebærer montasje av fysiske sensorer på 110 linjer, som vil gi oss innsikt i hvor mye strøm linjene våre kan belastes med, basert på vær og klima i området. Les mer om sensor på linjer.

Fleksiblitet i strømnettet

Vi er i gang med flere pilotprosjekter hvor vi tester bruk av varmtvannsberedere og batterier som fleksibilitet i strømnettet. Les om våre spennende prosjekter på Biri og Sjusjøen.

Pågående og planlagte utbygginger og prosjekter

koksa transformatorstasjon. Illustrasjon

Ny transformatorstasjon Koksa ved Fornebu

Koksa transformatorstasjon er utløst av behov for forsyning på Fornebu, med Fornebubanen og framtidig boligutbygging.

Ås transformatorstasjon. Foto

Dyrløkke – Ås – Holstad – Kråkstad

Oppgradering av eksisterende 47 kV kraftledning Dyrløkke – Ås – Holstad - Kråkstad samt oppgradering av Ås transformatorstasjon.

Heggedal transformatorstasjon

Den nye trafostasjonen i Heggedal bygges på en utslippsfri byggeplass

Vi nærmer oss ferdig, det er kun mindre arbeider på kontrollanlegget som gjenstår.

Lysaker brygge. Foto

Nye kabler mellom Smestad, Lilleaker og Fornebu i Oslo- og Bærum kommune

Elvia skal bygge ett nytt kabelanlegg mellom Smestad- og Fornebu transformatorstasjon i Oslo- og Bærum kommune, og ett mellom Smestad- og Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune. Nye Smestad-Lilleaker erstatter to gamle oljekabler.

Mast Oslo

Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

Mast i solnedgang

Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal

Nye 132 kV kraftledninger Gjestad – Hovinmoen, Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

Arbeid med strømlinjer.

Lillo transformatorstasjon

Lillo transformatorstasjon skal bygges om og oppgraderes. Arbeidene i stasjonen startet opp i januar og det medfører at det blir mer trafikk i området.

masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker. foto

Hamang - Berger

Oppgradering av regionalnettet i Asker og Bærum omfatter riving av 47 kV kraftledning mellom transformatorstasjonene Hamang - Berger.