Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.

Deler av det du betaler i nettleie går blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde strømnettet i vårt område, som inkluderer Oslo, Viken og Innlandet.

I tillegg er vi nødt til å planlegge for fremtiden og befolkningsveksten der den kommer, og gjør derfor løpende vurderinger om strømnettet har kapasitet nok til å håndtere den forventede utviklingen. Det betyr at vi bygger nytt eller større nett der vi ser at kapasiteten må økes for å møte fremtidens behov for strøm.

Fleksiblitet i strømnettet

Vi er i gang med flere pilotprosjekter hvor vi tester bruk av varmtvannsberedere og batterier som fleksibilitet i strømnettet. Les om våre spennende prosjekter på Biri og Sjusjøen.

Varmtvannsbereder. Foto

Pågående og planlagte utbygginger og prosjekter

Ås transformatorstasjon. Foto

Dyrløkke – Ås – Holstad – Kråkstad

Oppgradering av eksisterende 47 kV kraftledning Dyrløkke – Ås – Holstad - Kråkstad samt oppgradering av Ås transformatorstasjon.

Heggedal transformatorstasjon

Den nye trafostasjonen i Heggedal bygges på en utslippsfri byggeplass

Vi i Elvia er godt i gang med å renovere transformatorstasjonen i Heggedal for å sikre forsyningen av strøm i Asker. I tillegg bygger vi et helt nytt bygg, som skal huse et gassisolert anlegg, som skal stå ferdig sommeren 2023.

Lysaker brygge. Foto

Nye kabler mellom Smestad, Lilleaker og Fornebu i Oslo- og Bærum kommune

Elvia skal bygge ett nytt kabelanlegg mellom Smestad- og Fornebu transformatorstasjon i Oslo- og Bærum kommune, og ett mellom Smestad- og Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune. Nye Smestad-Lilleaker erstatter to gamle oljekabler.

Mast Oslo

Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

Mast i solnedgang

Gjestad – Hovinmoen og Hovinmoen - Dal

Nye 132 kV kraftledninger Gjestad – Hovinmoen, Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

Arbeid med strømlinjer.

Lillo transformatorstasjon

Lillo transformatorstasjon skal bygges om og oppgraderes. Arbeidene i stasjonen startet opp i januar og det medfører at det blir mer trafikk i området.

masterekker sett fra Inga F. Gjerdrumsvei i Asker. foto

Hamang - Berger

Oppgradering av regionalnettet i Asker og Bærum omfatter riving av 47 kV kraftledning mellom transformatorstasjonene Hamang - Berger.