Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.

Deler av det du betaler i nettleie går blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde strømnettet i vårt område, som inkluderer Oslo, Viken og Innlandet.

I tillegg er vi nødt til å planlegge for fremtiden og befolkningsveksten der den kommer, og gjør derfor løpende vurderinger om strømnettet har kapasitet nok til å håndtere den forventede utviklingen. Det betyr at vi bygger nytt eller større nett der vi ser at kapasiteten må økes for å møte fremtidens behov for strøm.

Les mer om pågående og planlagte utbygginger og prosjekter:

Mast

Ny kraftoverføring mellom Kråkerøy og Hvaler

Strømforbruket på Hvalerøyene er økende både for fastboende, næringsvirksomhet og hyttefolk. Det nåværende strømnettet har for liten kapasitet til å dekke det framtidige behovet, og skal derfor forsterkes.

Elvia i arbeid

Vi sikrer strømforsyningen i Østfold - Hasle - Råde - Halmstad

Elvia sikrer strømforsyningen i Østfold. Deler av dagens regionalnett har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket.

Mast Oslo

Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

kabel

Dal - Hovinmoen

Ny 132 kV kraftledning Dal – Hovinmoen og oppgradering av Dal transformatorstasjon.

Mast

Hovinmoen - Gjestad

Ny 132 kV kraftledning Hovinmoen - Gjestad og oppgradering av Gjestad transformatorstasjon.

Inspeksjon med helikopter og droner

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres effektivt, også under planlegging av utbygging og vedlikehold. Vi bruker helikopter og droner for å inspisere og lokalisere eventuelle feil – det er nemlig langt mer effektivt å sjekke tilstanden i strømnettet fra lufta enn at montører må klatre opp i masten. 

Inspeksjoner i 2020

Helikopterinspeksjoner av linjenettet pågår i ulike deler av Elvias nettområde, og vi bruker eksterne aktører til å utføre denne jobben. De som bor nær de aktuelle linjene vil få en melding fra dem på vegne av oss. Her kan du se hvor og når vi er på helikopterbefaring.