Montering av sensorer på strømlinjene

Elvia har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Heimdall Power om overvåkning av Elvias regionalnett. Det innebærer montasje av fysiske sensorer på 110 linjer, som vil gi oss innsikt i hvor mye strøm linjene våre kan belastes med, basert på vær og klima i området. På sikt håper vi at denne innsikten gjør at vi kan drifte strømnettet mer effektivt.

Elvia skal montere sensorer i hele vårt nettområde og starter arbeidet i Nedre Glomma. Fra uke 45 begynner vi monteringen av sensorer på linjer i Sarpsborg og Fredrikstad, og arbeidet vil pågå frem til uke 47.

Se film med drone som monterer sensor

Monteres med drone

Montasjen vil hovedsakelig foregå med hjelp av drone. Dronen løfter sensoren og plasserer den på linja. Det vil alltid være minimum én dronepilot og en leder for sikkerhet på stedet. I noen tilfeller vil også ansatte fra Elvia og Heimdall være til stede for å observere arbeidet. Det er mulig montasjen vil foregå med andre metoder enkelte steder, men da vil grunneier bli informert i disse tilfellene.

Arbeidet vil ikke medføre strømutkobling da installasjonen utføres med spenning på linjene. Det vil ikke bli annen støy enn fra dronen i forbindelse med montasjen.

Håper på 20 % mer effekt

Å øke kapasiteten i strømnettet er viktig i en tid der stadig mer elektrifiseres. Med ny innsikt og data fra sensorer, har Elvia som ambisjon å få 20 % mer effekt ut av eksisterende nett. Sensorene fra Heimdall Power gir oss bedre oversikt over kapasiteten i nettet, og gjør at vi kan drifte strømnettet vårt på en smartere måte i dag og i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Leder utvikling og analyse
Jens Holene, e-post, telefon 950 00 184

Utviklingsansvarlig Fleksibilitet RN
Sofie Bø Susaas, e-post, telefon 480 32 276

Utviklingsleder Fleksibilitet RN
Katrine Utvik, e-post, telefon 412 35 140