Montering av sensorer på strømlinjene

Elvia har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Heimdall Power om overvåkning av Elvias regionalnett. Det innebærer montasje av fysiske sensorer på 110 linjer, som vil gi oss innsikt i hvor mye strømlinjene våre kan belastes med, basert på vær og klima i området. På sikt håper vi at denne innsikten gjør at vi kan drifte strømnettet mer effektivt.

Heimdall Power har utviklet en sensorkule som har som hovedoppgave å måle temperatur og last på linja i sanntid. Denne informasjonen kan sendes rett inn i vårt driftskontroll-system slik at driftssentralen vår kan optimalisere driften av linja ved å utnytte den faktiske overføringskapasiteten som til enhver tid er tilgjengelig.

I tillegg sitter det sensorer som kan måle vinkelen på linja og sammen med andre sensorkuler kan dette gi oss informasjon om feilsituasjoner som trefall på linje eller islast i utsatte områder.

Det er mye teknologi i en liten kule som kan bidra til at vi utnytte kapasiteten i dagens nett på en smartere måte. Så langt er det installert nærmere 40 sensorkuler og vi installerer fortløpende i hele Elvias nettområde.

Monteres med drone

Montasjen vil hovedsakelig foregå med hjelp av drone. Dronen løfter sensoren og plasserer den på linja. Det vil alltid være minimum én dronepilot og en leder for sikkerhet på stedet. I noen tilfeller vil også ansatte fra Elvia og Heimdall være til stede for å observere arbeidet. Det er mulig montasjen vil foregå med andre metoder enkelte steder, men da vil grunneier bli informert i disse tilfellene.

Arbeidet vil ikke medføre strømutkobling da installasjonen utføres med spenning på linjene. Det vil ikke bli annen støy enn fra dronen i forbindelse med montasjen.

Se film med drone som monterer sensor

Vi fikk besøk av TV2

Få med deg TV2 innslaget hvor administrerende direktør i Elvia Anne Nysæther forteller om nytteverdien for Elvia og CEO i Heimdall Power Jørgen Festervoll forteller om teknologien i sensorkulen.

Håper på 20 % mer effekt

Å øke kapasiteten i strømnettet er viktig i en tid der stadig mer elektrifiseres. Med ny innsikt og data fra sensorer, har Elvia som ambisjon å få 20 % mer effekt ut av eksisterende nett. Sensorene fra Heimdall Power gir oss bedre oversikt over kapasiteten i nettet, og gjør at vi kan drifte strømnettet vårt på en smartere måte i dag og i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Leder utvikling og analyse
Jens Holene, e-post, telefon 950 00 184

Utviklingsansvarlig Fleksibilitet RN
Sofie Bø Susaas, e-post, telefon 480 32 276

Utviklingsleder Fleksibilitet RN
Katrine Utvik, e-post, telefon 412 35 140