Vi skal styrke strømforsyningen sør i Oslo - Liåsen

Statnett og Elvia vil styrke strømforsyningen sør i Oslo.

Trenger mer strøm

Dagens strømnett sør i Oslo har ikke kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk. Strømforbruket i Oslo har økt fra 1456 MW vinteren 1990 til 1993 MW vinteren 2017, det vil si over 35 prosent på 27 år. Den ledige kapasiteten i strømnettet er nå i ferd med å bli brukt opp. Strømforbruket forventes å øke ytterligere på grunn av generell befolkningsvekst, Follobanen og boligutviklingsplaner i området Gjersrud - Stensrud.

For liten kapasitet

For å forsterke strømnettet i området og dermed sikre strømforsyningen fremover ønsker Statnett og Hafslund Nett å bygge en ny 420/132 kV transformatorstasjon ved Liåsen. Transformatorstasjonen vil bli koblet til Statnetts 420 kV kraftledning Frogner – Follo som passerer gjennom området. Hafslund Nett søker samtidig om å knytte den nye stasjonen til eksisterende 132 kV kraftledning Solbergfoss – Abildsø. Klemetsrud transformatorstasjon vil bli knyttet til den nye stasjonen med en ny 132 kV kabel.

Statnett og Hafslund Nett har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å gjennomføre tiltakene. Statnett og Hafslund skal eie Liåsen transformatorstasjon sammen og Statnett søker derfor på vegne av Hafslund Nett for deres del av anlegget. Hafslund Nett søker om nettilknytningen mot regionalnettet.

Gjennomføring av prosjektet er planlagt i perioden 2020-2022.

Høring av søknader og offentlige møte

Tirsdag den 21. november avholdt NVE offentlig møte om saken. Møtet fant sted på Bjørnholt videregående skole.

Statnett og Hafslund Nett deltok på møtet og orienterte om sine planer.

Frist for å sende inn høringsuttalelser til NVE er satt til 22. desember 2017.

Mer informasjon tilgjengelig på NVEs hjemmesider (søk på Liåsen)

Dokumenter