Den nye trafostasjonen i Heggedal bygges på en utslippsfri byggeplass

Vi i Elvia er godt i gang med å renovere transformatorstasjonen i Heggedal for å sikre forsyningen av strøm i Asker. I tillegg bygger vi et helt nytt bygg, som skal huse et gassisolert anlegg. Det er kun mindre arbeider som gjenstår nå.

En transformatorstasjon er et elektrisk anlegg som transformerer eller omformer spenningen på strømnettet fra et spenningsnivå til et annet. Transformatorstasjonen i Heggedal blir en digital stasjon, som blant annet vil si en enda høyere grad av personsikkerhet, tilstandsovervåking av komponentene og bruk av nettverk enn på andre transformatorstasjoner. Den nye anlegget i Heggedal bygges med miljøvennlig alternativ til den drivhuspotente SF6-gassen som tradisjonelt har blitt brukt. 

SF6-gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt gass som brukes som isolasjon i høyspenningsbrytere og -anlegg.

Karl Eide Pollestad er prosjektleder for utslippsfri byggeplass i Heggedal.

– Som Norges største nettselskap er det naturlig at vi tar samfunnsansvar både på teknikk, bærekraft og miljø. Derfor er planen å få til en utslippsfri byggeplass når vi nå bygger morgendagens transformatorstasjon, sier prosjektleder i Elvia, Karl Eide Pollestad.

Han forteller videre at målet er å bygge mer bærekraftige transformatorstasjoner i årene som kommer, og det blir derfor mye læring å hente fra dette prosjektet.

Fossilfri massetransport

– Alle anleggsmaskiner og alt utstyr inne på byggeplassen skal være elektriske. Vi skal også sørge for fossilfri massetransport med lastebiler som går på biodrivstoff, selv om selvfølgelig noe av materialleveransen til byggeplassen vil foregå på vanlig måte, forklarer han.

Grundig forarbeid

– Vi har jobbet med våre tekniske spesifikasjoner i forkant av dette prosjektet over en lang periode, sier Pollestad som også forteller at de har et godt samarbeid med andre nettselskap, Sintef og NTNU gjennom ECoDiS (Engineering & Condition monitoring in Digital Substations) prosjektet, leverandører og entreprenører for å finne så effektive løsninger som mulig i Heggedal.

– Vi startet provisorisk omlegging, altså en midlertidig løsning, av nettet rundt i første fase. Nå rett over sommeren starter byggingen av den nye digitale transformatorstasjonen i Heggedal.

Fremtidens måte å bygge på

En av fordelene med digitale stasjoner er at de er mer personsikre. Det blir også færre kobberkabler i slike anlegg. Alt er mer nettverksbasert og sanntidsinformasjon hentes fra de ulike komponentene.

– Vi bygger også mer miljøvennlig når vi bruker en annen type gass enn SF6-gass. Hvis temperaturen tillater det, ønsker vi også å bruke lavkarbonbetong i klasse A, som har et lavere klimagassutslipp per kubikkmeter, forklarer han.

Bilde fra 3D-modell av nytt bygg. Det nye bygget er ikke høyere enn eksisterende bygg.

– Initiativet til prosjektet startet i prosjektavdelingen hos Elvia, og vi fikk god støtte av organisasjonen til å gå videre med planene. Miljøaspektet er godt forankret mot strategien vår,avslutter Karl Eide Pollestad.

Samtidig jobber vi med flere fremtidsrettede prosjekter for å redusere ressursbruken. På Biri i Gjøvik kommune har vi plassert ut smarte varmtvannsberedere som skal holde nettleien nede i samarbeid med OSO Energy.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Elvia på jobb.

Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.