Mye å spare med smarte varmtvannsberedere

En fersk rapport viser at en gjennomsnittlig familie i Norge kan spare over 2000 kroner i året på å installere en nyutviklet varmtvannsbereder som varmer vannet når strømprisen er lavest. I tillegg vil kunden spare nettleie, siden nettet utnyttes mer effektivt og behovet for forsterking av nettet reduseres.

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.

Økt fleksibilitet i strømnettet

Utprøving hos en rekke kunder i Innlandet har gitt svært gode resultater. Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 20 prosent og kundene har redusert strømregningen med over nærmere 200 kroner i måneden.

Resultatene fra prosjektet er svært oppløftende og også et godt eksempel på utviklingssamarbeid med leverandører. Samarbeidet med OSO har vært uvurderlig. Jeg er særlig stolt av at dette både sparer kostnader og miljøet uten å gi noen ulemper, sier prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.

Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektleder i FoU i Elvia

Smartberederne varmer vannet på andre tider av døgnet uten at kunden merker det. OSO har utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

Utnytter overskuddet i varmtvannsberederen til å støtte nettet

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er «stor trafikk» på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmtvann.

Berederne i pilotprosjektet på Biri og Sjusjøen har målt lokal spenning i sin strømforsyning, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget.

Norske varmtvannsberederprodusenter kan nå tilby beredere med en egen styringsenhet og dette er nå i salg hos flere forhandlere. Selskapene opplever nå en voldsom pågang, både nasjonalt og internasjonalt, fra kunder som ønsker å skaffe seg en smart varmtvannsbereder, og Enova gir støtte til innkjøp av slike beredere.

OSO sin styringsenhet kan for øvrig ettermonteres på noen beredermodeller etter 2017.

I appen kan du enkelt se varmtvannsforbruket.

Elvia ønsker å fordele sine kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning er å bruke nettet mer fleksibelt i samspill med kundene. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.

Elvia sin innovasjon knyttet til digitalisering av kundeprosesser gjør at nytteverdiene kan skaleres opp på landsbasis, hvor over 4GW effekt og 30GWh lagringskapasitet fra mer enn 2 millioner varmtvannsberedere kan hjelpe strømnettet, og samtidig spare kostnader for kundene i Norge.

- Vi i OSO er takknemlig til Elvia for at vi har fått være med i et team som har innovasjon, nettnytte og kunder i fokus. Gjennom dette samarbeidet har prosjektet fått demonstrert at varmtvannsberedere er viktige bidragsytere i det grønne skiftet, sier Stein Arne Riis, prosjektleder i OSO.

Prosjektet Elvia jobber med nå er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av The Norwegian Smartgrid Centre på tvers av flere nettselskaper og støttes av Enova.

Her kan du lese erfaringsrapporten om Battflex-prosjektet.

Dame som setter i lyspære. Foto

Forbruk og sparing av strøm

De aller fleste bruker strøm hjemme hos seg selv uten å tenke noe særlig over forbruket. Men med stadig flere apparater og elektroniske dingser rundt oss kan det lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk. Vet du om du har et normalt gjennomsnittlig strømforbruk, hva det typisk går mest strøm til eller hvordan du enkelt kan spare strøm?

Et par ser på iPad. Foto

Alt om din strømmåler

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker. Vet du hva slags muligheter som ligger i AMS-måleren din, annet enn at du ikke lenger trenger å lese av og rapportere inn strømforbruket ditt selv? Eller hva en HAN-port egentlig er? Vi har samlet det du trenger å vite om strømmåleren din.