Alt om din strømmåler

Vet du hvilke muligheter som ligger i AMS-måleren din, annet enn at du ikke lenger trenger å lese av og rapportere inn strømforbruket ditt selv? Eller hva en HAN-port egentlig er? Vi har samlet det du trenger å vite om strømmåleren din.

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker. 

AMS-måler: Dette må du vite

De nye AMS-målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.
Les mer om AMS-måleren din her

Dette er HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.
Les mer om hvilke muligheter HAN-porten gir

Stikkprøvekontroll av strømmåler

Med jevne mellomrom gjennomfører vi stikkprøver med kontroll av AMS-målere. Lurer du på hvordan kontrollen gjennomføres og hva som er hensikten med stikkprøvekontroll?
Her får du litt praktisk informasjon

Står du registrert på riktig strømmåler?

Vi oppdager stadig tilfeller hvor kunder er registrert på feil strømmåler. Dette innebærer at du betaler for en nabo sitt strømforbruk, og ikke ditt eget. Slik finner du ditt målernummer.

Strømmen er stengt, hva gjør jeg?

Det er to årsaker til at måleren din kan bli stengt: Enten har vi ikke registrert kunde på anlegget, eller vi har ikke registrert at fakturaer er betalt. Dette gjør du hvis strømmen er stengt.