Ikke betal for naboen - bestill strøm på riktig måler

Er du i en flytteprosess og skal bestille strøm og nettleie til din nye bolig? Da er det viktig at du dobbeltsjekker at du har skrevet inn riktig målernummer på bestillingen.

Står du registrert på riktig strømmåler?

Vi oppdager stadig tilfeller hvor kunder er registrert på feil strømmåler. Dette innebærer at du betaler for en nabo sitt strømforbruk, og ikke ditt eget. Den vanligste årsaken til dette, er at man får oppgitt feil målernummer ved overtakelse. Da er det vanskelig for deg som kunde å vite at det har oppstått en feil. Heldigvis er dette en enkel sak å rette så fort det er oppdaget, og du kan benytte tre enkle steg for å avklare om strømmåleren du står registrert på faktisk måler strømmen i din bolig. Følg stegene beskrevet under, dersom det er tvil.

  1. Finn strømmåleren med det aktuelle målernummeret. Målernummeret starter på 735999, og står ved strekkoden på strømmåleren. Under ser du et bilde av hvordan strømmåleren ser ut, og hvor målernummeret står.

  2. Skru av hovedsikringen. Hovedsikringen er plassert i nærheten av strømmåleren, og er ofte markert med «OV», «Overspenningsvern», eller bare «Hovedsikring». Når du skrur av hovedsikringen, så skal måleren skru seg av / bli mørk.

  3. Når måleren er skrudd av, kan du sjekke om du enda har strøm i boligen din. Hvis strømmen er borte i boligen når måleren er av, så har du funnet riktig strømmåler. VIKTIG: Hvis strømmen enda er på i boligen når måleren er skrudd av, så har du skrudd av strømmen til en annen bolig eller boenhet, og du må skru den på igjen så fort som mulig. For å finne riktig måler, må du da gjenta prosessen til du finner måleren som tar strømmen i din bolig.

Hvor finner jeg strømmåleren?

Strømmåleren er ofte plassert i kjeller, oppgang, inne i leiligheten eller i målerskap ute.

Har du ikke nøkkel til sikringsskapet? 

En nøkkel til vanlige sikringsskap kalles "Nøkkel nr. 20" og fås kjøpt hos jernvareforhandlere, lås- eller nøkkelfirma. Nyere skap bruker også trekantnøkkel som standard.

Hvor er hovedbryteren?

For å skru av eller på strømmen trykk 1 sekund på bryteren markert med rød strek (på bildet under). Hvis det er behov for å stenge strømmen for en periode brukes denne bryteren.

Målernummer og hovedbryteren er markert på bildet med røde streker.

Hvor finner jeg målernummeret mitt?

Målernummeret ditt står på strømmåleren din og starter på 735999. Er du usikker på hva som er målernummeret ditt kan du sende oss et bilde av måleren.

Hva er målepunkt-ID?

Alle elektriske anlegg i Norge har et unikt ID-nummer som kalles målepunkt-ID. Dette beskriver det elektriske anlegget strømmåleren er knyttet til. Målepunkt-ID finner du på din faktura eller ved å logge inn på Min side. Både strømleverandør og nettselskap kan hjelpe med å finne målepunkt-ID for deg.