AMS-måler: Dette må du vite

Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Innføringen av nye AMS-målere de siste årene er et ledd i en nødvendig modernisering og oppgradering av strømnettet. De aller fleste boliger har derfor fått erstattet den gamle strømmåleren i sikringsskapet. 

Les hva NVE-RME skriver om de smarte målerne.

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, men kalles like ofte for smarte strømmålere, automatisk strømmåler eller automatisk måleravlesning. 

AMS-måleren forenkler en del prosesser

En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet, helt ned på timenivå. Det innebærer at du slipper å lese av og registrere strømmen manuelt. Med andre ord sikrer måleren at du kun betaler for det faktiske forbruket ditt. 

AMS-måleren har enda flere fordeler:

  • Jevnere belastning på nettet og smartere strømforbruk vil redusere risikoen for overbelastning og strømbrudd. 

  • Ved et eventuelt strømbrudd blir feilen raskere rettet opp, og hvor feilen skjedde blir identifisert. 

  • Strømmen kan skrus av i hele boligen – en praktisk funksjonalitet dersom du stenger hytta for sesongen, eller når en bolig bytter eier eller leieboer. 

AMS-måleren er trygg og avgir ikke farlig stråling. Det konkluderer Statens strålevern med.

Har du aktivert HAN-porten?

For å utnytte AMS-målerens muligheter best mulig, kan du koble tilleggstjenester til HAN-porten. Disse kan hjelpe deg å styre strømforbruket ditt på best mulig måte. Elvia hjelper deg med å åpne selve porten, men både tilleggstjenester og utstyr for strømstyring kjøper du fra en tredjepartsleverandør. 

Trenger du brukerveiledning til måleren?

Hvis du vil ha mer inngående forklaring på hvordan du kan lese informasjon ut av displayet på måleren, så kan du laste ned brukerveiledning for Aidon målere her.

Strømmåleren viser riktig forbruk

AMS-målere går gjennom grundige tester og kontroller før de utplasseres hos kunder. De er underlagt strenge regelverk og må tilfredsstille en rekke krav. Du kan derfor stole på at strømmåleren viser riktig forbruk. Mange av kravene er fastsatt av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), mens krav som gjelder målerens nøyaktighet er fastsatt av Justervesenet.

Når målere tas i bruk blir de underlagt en kontrollordning etter krav fra Justervesenet. Ordningens hensikt er å kontrollere målerens nøyaktighet under bruk, slik at du kan være sikker på at strømregningen din er korrekt.

Det skal utføres stikkprøvekontroller i flere omganger. Første runde med stikkprøvekontroller skal skje innen 3 år etter målerens produksjonsår, andre runde skal skje 8 år etter dette. Deretter skal det gjennomføres stikkprøvekontroller av AMS-målere hvert 10. år.
Hvordan stikkprøvekontrollen foregår i praksis kan du lese mer om her.

Har du ikke nøkkel til sikringsskapet? 

En nøkkel til vanlige sikringsskap kalles "Nøkkel nr. 20" og fås kjøpt hos jernvareforhandlere, lås- eller nøkkelfirma. Nyere skap bruker også trekantnøkkel som standard.

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

Dette er HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Ofte stilte spørsmål og svar

AMS-måler er strømmåleren din og står for avanserte måle- og styringssystemer (AMS) men kalles like ofte for smarte strømmålere, automatisk strømmåler eller automatisk måleravlesing. AMS-måleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

AMS-målere går gjennom grundige tester og kontroller før de installeres hos deg. De er underlagt strenge regelverk og må tilfredsstille en rekke krav. Du kan derfor stole på at strømmåleren viser riktig forbruk. Mange av kravene er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens krav som gjelder målerens nøyaktighet er fastsatt av Justervesenet.

HAN eller HAN-port står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet ditt. Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller for å følge med på ditt strømforbruk.

For å åpne HAN-porten kan du logge inn på Min side og bestille dette. Etter at du har bestilt åpning av HAN-porten tar det normalt en time før du vil motta data til ditt tilkoblede ekstrautstyr.

Du kan levere din måleravlesning på Min side.