Stikkprøvekontroll av strømmåler

Med jevne mellomrom gjennomfører vi stikkprøvekontroll av AMS-målere. Her kan du lese mer om hvordan kontrollen gjennomføres, hensikten med stikkprøvene og litt praktisk informasjon.

Når AMS-målerne blir tatt i bruk blir de underlagt en kontrollordning som er fastsatt av Justervesenet. Hensikten med denne ordningen er å kontrollere målerens nøyaktighet under bruk, slik at du som er kunde kan være sikker på at strømregningen din er riktig. 

Når vi gjennomfører stikkprøvekontroller sender vi deg et informasjonsbrev og/eller SMS. Her får du informasjon om at du er valgt ut og at vi vil ta kontakt med deg for å avtale dato og tid for kontrollen. Derfor er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg. Dette kan du enkelt sjekke ved å logge deg inn på Min side. 

Når vi har avtalt tid og sted kommer det en Elvia-montør, eller eventuelt en montør fra firmaet OneCo. Montører fra OneCo har eget ID-kort som viser at hun eller han jobber på oppdrag fra oss i Elvia. For at vi skal få gjennomført kontrollen på enklest mulig måte er det fint om du på forhånd sørger for at måleren din er lett tilgjengelig. 

Ofte stilte spørsmål og svar

Ja, det er en fordel om du er hjemme når montøren kommer slik at vi har tilgang til måleren din.

Disse kontrollene gjennomføres i praksis etter en stikkprøvemetode hvor et representativt utvalg av målerne demonteres og kontrolleres i et akkreditert laboratorium.

Hvis du har tatt i bruk HAN-porten vil ledningen bli påkoblet igjen etter målerbyttet. Vær klar over at det kan ta noen dager før tilknytningen til HAN-porten fungerer som normalt igjen.

Resultatet fra laboratoriet avgjør om partiet måleren din stammer fra blir godkjent for videre bruk eller om de må skiftes ut.

Stikkprøvekontroll av strømmåleren din skal gjennomføres første gang innen 3 år etter målerens produksjonsår, og andre gang 8 år etter dette. Etter det skal måleren kontrolleres hvert 10. år.