Stikkprøvekontroll av strømmåler

Med jevne mellomrom gjennomfører vi stikkontroll av AMS-målere. Her kan du lese mer om hvordan kontrollen gjennomføres, hensikten med stikkprøvene og litt praktisk informasjon.

Når AMS-målerne blir tatt i bruk blir de underlagt en kontrollordning som er fastsatt av Justervesenet. Hensikten med denne ordningen er å kontrollere målerens nøyaktighet under bruk, slik at du som er kunde kan være sikker på at strømregningen din er riktig. 

Når vi gjennomfører stikkontroller sender vi deg et informasjonsbrev og SMS. Her får du informasjon om at du er valgt ut og at vi vil ta kontakt med deg for å avtale dato og tid for kontrollen. Derfor er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg. Dette kan du enkelt sjekke ved å logge deg inn på Min side. 

Når vi har avtalt tid og sted kommer det en Elvia-montør, eller eventuelt en montør fra firmaet OneCo. Montører fra OneCo har eget ID-kort som viser at hun eller han jobber på oppdrag fra oss i Elvia. For at vi skal få gjennomført kontrollen på enklest mulig måte er det fint om du på forhånd sørger for at måleren din er lett tilgjengelig. 

Ofte stilte spørsmål og svar

Må jeg være hjemme når kontrollen av strømmåleren min gjennomføres? 

Ja, det er en fordel om du er hjemme når montøren kommer slik at vi har tilgang til måleren din.

Hvordan velger dere ut strømmålere til kontroll? 

Disse kontrollene gjennomføres i praksis etter en stikkprøvemetode hvor et representativt utvalg av målerne demonteres og kontrolleres i et akkreditert laboratorium.

Jeg har tatt i bruk HAN-porten, hva skjer når jeg måleren min blir byttet ut? 

Hvis du har tatt i bruk HAN-porten vil ledningen bli påkoblet igjen etter målerbyttet. Vær klar over at det kan ta noen dager før tilknytningen til HAN-porten fungerer som normalt igjen.

Hva gjør dere med resultatene fra min strømmåler? 

Resultatet fra laboratoriet avgjør om partiet måleren din stammer fra blir godkjent for videre bruk eller om de må skiftes ut.

Hvor ofte gjennomføres stikkprøvekontroll? 

Stikkontroll av strømmåleren din skal gjennomføres første gang innen 3 år etter målerens produksjonsår, og andre gang etter 8 år. Etter det skal måleren kontrolleres hvert 10. år.