StikkprÞvekontroll av strÞmmÄler

Med jevne mellomrom gjennomfÞrer vi stikkprÞvekontroll av AMS-mÄlere. Her kan du lese mer om hvordan kontrollen gjennomfÞres, hensikten med stikkprÞvene og litt praktisk informasjon.

NÄr AMS-mÄlerne blir tatt i bruk blir de underlagt en kontrollordning som er fastsatt av Justervesenet. Hensikten med denne ordningen er Ä kontrollere mÄlerens nÞyaktighet under bruk, slik at du som er kunde kan vÊre sikker pÄ at strÞmregningen din er riktig. 

NÄr vi gjennomfÞrer stikkprÞvekontroller sender vi deg et informasjonsbrev og/eller SMS. Her fÄr du informasjon om at du er valgt ut og at vi vil ta kontakt med deg for Ä avtale dato og tid for kontrollen. Derfor er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg. Dette kan du enkelt sjekke ved Ä logge deg inn pÄ Min side. 

NÄr vi har avtalt tid og sted kommer det en Elvia-montÞr, eller eventuelt en montÞr fra firmaet OneCo. MontÞrer fra OneCo har eget ID-kort som viser at hun eller han jobber pÄ oppdrag fra oss i Elvia. For at vi skal fÄ gjennomfÞrt kontrollen pÄ enklest mulig mÄte er det fint om du pÄ forhÄnd sÞrger for at mÄleren din er lett tilgjengelig. 

Ofte stilte spÞrsmÄl og svar

Ja, det er en fordel om du er hjemme nÄr montÞren kommer slik at vi har tilgang til mÄleren din.

Disse kontrollene gjennomfÞres i praksis etter en stikkprÞvemetode hvor et representativt utvalg av mÄlerne demonteres og kontrolleres i et akkreditert laboratorium.

Hvis du har tatt i bruk HAN-porten vil ledningen bli pÄkoblet igjen etter mÄlerbyttet. VÊr klar over at det kan ta noen dager fÞr tilknytningen til HAN-porten fungerer som normalt igjen.

Resultatet fra laboratoriet avgjÞr om partiet mÄleren din stammer fra blir godkjent for videre bruk eller om de mÄ skiftes ut.

StikkprÞvekontroll av strÞmmÄleren din skal gjennomfÞres fÞrste gang innen 3 Är etter mÄlerens produksjonsÄr, og andre gang 8 Är etter dette. Etter det skal mÄleren kontrolleres hvert 10. Är.