FOUs samarbeidspartnere

Her må vi ha inn en ingress

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. De representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. 

Forskningsrådet
NFR er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene, i tillegg til å være hovedaktør for finansiering av forskning og utviklingsaktiviteter i Norge.

SINTEF Energi
SINTEF Energi er et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt forskning innen innovative energiløsninger. 

FME SecurEL Det nye forskningssenteret FME SecurEL skal utvikle et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig strømnett.

Interplay Nytt forskningssenter har som mål å gjøre energiomstillingen kostnadseffektiv og bærekraftig.

The Norwegian Smartgrid Centre
Et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. 

REN Sammen med norske nettselskaper utvikler vi retningslinjer og verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjektering, montering, drift og vedlikehold av det elektriske nettet.