Fremtiden vi tror på

FNs siste klimarapport har satt økt trykk på alvoret av de de menneskeskapte klimaendringene og bidratt til økt oppslutning om nødvendige klimatiltak.

Den lineære økonomien er årsaken til de største miljøproblemene vi står overfor, og den har bidratt til at jordens tålegrenser for lengst er nådd. Det stiller nye krav til at vi tar klimaets fremtid på alvor og jobber samlet mot et mer bærekraftig samfunn.

Samtidig som vi står overfor vår tids største utfordring, skaper den digitale utviklingen nye muligheter. Digitale teknologier akselererer endringstakten i samfunnet vårt. Vi er mer sammenkoblet enn noensinne og med ett klikk kan vi nå internettets 4,5 milliarder brukere, eller nesten 60 % av verdens befolkning. Utrullingen av 5G- og 6G-nettet øker hastigheten drastisk. Samtidig som ytelsen øker, blir digitale teknologier billigere. Vi ser derfor en sterk vekst i en rekke teknologier, og den digitale utviklingen åpner opp for nye aktører, forretningsmodeller og samarbeidspartnere.

Teknologiutviklingen og økt klimaengasjement bidrar til at fremtidens energisystem blir mer desentralt. Med det mener vi at en større del av kraftproduksjonen vil skje av flere og mindre enheter i det lokale nettet, fremfor av de store vannkraftanleggene som er tilknyttet sentralnettet. Stadig flere av kundene våre installerer solceller på taket og ønsker å levere strøm tilbake på nettet. Etter hvert tror vi også at elbilene kan bidra til balansering av nettdriften, etter hvert som vehicle-to-grid-teknologien utvikler seg. Spredningen av de digitale plattformene og delingsøkonomien øker tilgjengeligheten og lønnsomheten av de nye teknologiene.

Det desentrale energisystemet stiller krav til mer komplekse integrasjoner – ikke bare mellom teknologier, men også mellom industrier. Økt effektuttak, desentralisering av produksjon og myndighetenes mål om avkarbonisering stiller krav til energisystemets evne til å få mer ut av det vi allerede har. For å lykkes med denne integrasjonen må vi øke systemets fleksibilitet. 

Ansvarlig samspill mellom mennesker og teknologi blir viktig i fremtiden. Selv om vi stadig leser nyheter om en AI som er trent opp til å overgå menneskelige ferdigheter, oppnås fortsatt de beste resultatene gjennom samarbeid mellom mennesker og maskiner. I fremtiden vil de fleste av oss jobbe side om side med teknologibaserte medarbeidere. Det stiller nye krav til hva vi skal kunne som mennesker, og øker behovet for å utvikles og lære, hele livet. Som med alle kraftige verktøy, kan digitale teknologier og verktøy utøves for godt og for ondt. Vi må derfor stille krav til teknologiene, i form av transparens, sikkerhet og etikk. 

Elvias strategi i møte med fremtiden

Vår misjon setter fokus på vår rolle i en av de viktigste endringene i vår tid – overgangen til et fornybart samfunn. En endring vi vil være med å fremme, og hvor den pågående elektrifiseringen spiller en viktig rolle.  Vi er på vei mot et mer bærekraftig, digitalisert og desentralt energisystem, der overskudd i en del av systemet kan bli verdi i en annen, gjennom smarte løsninger og integrasjoner.

Vi skal gi kraft til vårt fornybare samfunn, gjennom å være kundenære, effektive, nytenkende og vise omsorg for mennesker, miljø og helse. 

Elvia skal være tillitsvekkende 

I Elvia er kunden sentral i alt vi gjør. Vi kjenner våre kunder godt, og kunden kjenner Elvia. Vi har et gjensidig tillitsforhold med våre kunder. Og våre kunder er alle de vi leverer tjenester til. Slik er vi nær privatpersoner, næringskunder og storsamfunnet rundt oss

Elvia skal være smidig 

I Elvia betyr effektiv at vi løser vårt samfunnsoppdrag og vår arbeidshverdag på den mest virkningsfulle måten. Virkningsfull på den måten at både vi, kundene våre, og vår eier får mer igjen for mindre.

Elvia skal være modig

I Elvia vokser det frem nye ideer i alle hjørner av organisasjonen. Når vi ser en utfordring, søker vi nye og bedre løsninger. Vi omfavner endringer, og bruker dem til å tenke fremtid. I Elvia er det bedre å feile i utviklingen av en god idé, enn å ikke prøve. Det er slik vi utfordrer oss selv og rammene rundt oss, og sikrer oss en relevant fremtidig posisjon. En nytenkende organisasjon er kunnskapsrik, og derfor søker vi partnerskap med andre og deler informasjon åpent – også med samfunnet rundt oss.

Elvia skal ta ansvar

I Elvia har vi et ansvar overfor alle som jobber hos oss, for oss og med oss. Alle skal komme hjem fra jobb i en like god eller bedre tilstand enn de var i da de dro hjemmefra. Derfor har Elvia en nullvisjon for skader. En visjon som også inkluderer miljøet vi har rundt oss. Vi bryr oss gjennom å handle bærekraftig i hele vår verdikjede. Vi rydder opp etter oss, og setter naturen tilbake i minst like god stand etter en inngripen. Hele mennesket skal tas på alvor. Derfor skaper vi et balansert og trygt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel og faglig og personlig utvikling.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Elvia arbeider

Vi overvåker 69.500 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 69.500 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.