Vi overvåker 69.500 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 69.500 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.

Med overvåkning mener vi ikke at vi sitter og følger med på alle kundene våre og hva de driver med. Når vi snakker om å overvåke strømnettet mener vi at vi sjekker tilstanden og følger med på alle kabler og linjer i strømnettet, slik at vi kan frakte strømmen trygt hjem til deg, uansett hva du skal bruke den til. For hva ville livet vært uten strøm?

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Mange årsaker til strømbrudd

Det er flere faktorer som kan forårsake strømbrudd. I områder hvor strømlinjene går over bakken, kan vær, vind og tung snø skape store utfordringer for oss. Mens der strømlinjene går under bakken kan det dukke opp helt andre problemer, som for eksempel skade ved feilaktig graving eller fuktskader ved oversvømmelser og vannlekkasjer. 

I Oslo sentrum er for eksempel flere nettstasjoner nedgravd i bakken på grunn av plassmangel. Hvis det kommer vann inn i disse, kan det skade viktige komponenter og i verste fall føre til kortslutning og brann. Mus som kommer seg inn i nettstasjoner og gnager på ledninger er også et problem.

Alltid i beredskap

Vi i Elvia har alltid folk i beredskap og rykker øyeblikkelig ut hvis det oppstår feil på strømnettet i vårt område. For å overvåke strømnettet bruker vi flere metoder, som for eksempel helikopterbefaring. Vi bruker også droner i områder hvor det er vanskelig å komme til. Bruk av droner er noe vi kommer til å satse mer på i tiden som kommer.

Ettersom opp mot to tredeler av strømnettet vårt går gjennom skog, jobber vi kontinuerlig med å overvåke vegetasjonen nær strømlinjene. Trær som blåser ned og faller over linjer er en av de hyppiste årsakene til strømbrudd i Norge. Derfor kutter vi trær og annen vegetasjon som vokser for nær strømlinjene våre. Vi bruker også helikopter for å beskjære trær i faresonen.

Driftssentralen i Elvia

Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

Arbeid med strømlinjer.

Arbeid nær linjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.

Elvia mann jobber i strømmast. Foto

Planlagt utkobling

For at du som kunde skal oppleve så stabil strømforsyning som mulig frem til ditt hjem, utfører vi kontinuerlig arbeid i strømnettet. Ved planlagte utkoblinger er vi nødt til å koble ut strømmen mens arbeidet pågår.