Ulike nivåer for beredskap i Elvia

På samme måte som blålysetatene, er vi i Elvia i beredskap døgnet rundt, 365 dager i året. Skjer det noe, så rykker vi ut der og da.

De ulike beredskapsnivåene i Elvia er delt inn i grønn, gul og rød beredskap. I normal drift er vi i grønn beredskap, men allerede på dette nivået kan vi bemanne opp ved behov, både med store styrker ute, ved våre to døgnåpne driftssentraler i Elverum og Oslo, og på kundesenteret vårt. 

Ved store feilsituasjoner, for eksempel forårsaket av storm eller ekstremvær, går vi over i gul beredskap. Da utvider vi beredskapsstaben med flere ressurser. Ved behov bemannes det også på kveld og natt på kundesenteret. 

Ved gult beredskapsnivå koordinerer operativ leder ressurstilgangen, inkludert oppskalering på driftssentralen, kundesenteret og utvidet montørberedskap.

Oppstår det en kritisk feilsituasjon, går vi over i rød beredskap og setter en krisestab. Alle tilgjengelige ressurser settes inn og gjenoppretting av normal drift har høyeste prioritet.

Matrise

Vi overvåker strømnettet til enhver tid

Våre operatører jobber kontinuerlig med å overvåke strømnettet. Montører og skogryddere rydder unna trær som faller på eller kommer for nær linjene. Til dette arbeidet tar vi i bruk både beltevogner, helikopter og droner. Vi bruker også båt ved flom, dersom det er den beste løsningen for å komme seg frem til strømnettet.

Ole Inge Rismoen

Ole Inge Rismoen

– Droner er veldig effektivt og ikke minst kostnadsbesparende i områder hvor det er vanskelig å identifisere et feilsted på linjenettet. Risikoen for ulykker er også mindre ved bruk av droner, sier avdelingsleder Beredskap i Elvia, Ole Inge Rismoen.

Rød beredskap ved ekstraordinære hendelser

Ved rød beredskap setter vi en krisestab med en kriseleder som leder hele arbeidet. Det kan for eksempel være feilsituasjoner med store konsekvenser, enten det er ekstreme værsituasjoner eller andre krevende hendelser som rammer selskapet.

– Det kan også være store hendelser utenfor vårt nett, som for eksempel hvis Statnett får store utfall i sitt nett som berører oss, sier han.


Ved rød beredskap har gjenoppretting av normal drift høyeste prioritet, og alle tilgjengelige ressurser brukes i håndteringen av situasjonen. Etter hvert som situasjonen normaliseres, trappes beredskapen ned.

– Du kan være trygg på at vi alltid er på vakt for å sikre strømforsyningen til vårt område, hvor det bor ca. 2 millioner mennesker, avslutter Ole Inge Rismoen.

Elvia i ekstremvær

Slik jobber vi i ekstremvær

Som regel er det været som har skylden for langvarige strømbrudd her i landet. Ekstremvær kan imidlertid skape livsfarlige forhold, noe som gjør feilretting til et utfordrende og krevende arbeid.

Familie sitter på gulvet med levende lys. Foto

Slik forbereder du deg på strømbrudd

Hvor forberedt er du egentlig på et omfattende strømbrudd? Her er rådene du må vite om. Som oftest kommer strømmen ganske raskt tilbake, men hva om den ble borte i flere dager?   

Lyn og bolig. Foto

Derfor øker ekstremvær risikoen for strømbrudd

Det er en kjent sak at ekstremvær som kraftig lyn og torden, storm og orkan kan forårsake strømbrudd. Men hvilken værtype er den største syndebukken?