Ulike nivåer for beredskap i Elvia

På samme måte som blålysetatene, er vi i Elvia i beredskap døgnet rundt, 365 dager i året. Skjer det noe, så rykker vi ut der og da.

De ulike beredskapsnivåene i Elvia er delt inn i grønn, gul og rød beredskap. I normal drift er vi i grønn beredskap, men allerede på dette nivået kan vi bemanne opp ved behov, både ved våre to døgnåpne driftssentraler i Elverum og Oslo, og på kundesenteret vårt. 

Ved store feilsituasjoner, for eksempel forårsaket av storm eller ekstremvær, går vi over i gul beredskap. Da utvider vi beredskapsstaben med flere ressurser. Ved behov bemannes det også på kveld og natt på kundesenteret. 

Ved gult beredskapsnivå koordinerer operativ leder ressurstilgangen, inkludert oppskalering på driftssentralen, kundesenteret og utvidet montørberedskap.

Oppstår det en kritisk feilsituasjon, går vi over i rød beredskap og setter en krisestab. Alle tilgjengelige ressurser settes inn og gjenoppretting av normal drift har høyeste prioritet.

Matrise

Vi overvåker strømnettet til enhver tid

Våre operatører jobber kontinuerlig med å overvåke strømnettet. Montører og skogryddere rydder unna trær som faller på eller kommer for nær linjene. Til dette arbeidet tar vi i bruk både beltevogner, helikopter og droner.

Ole Inge Rismoen

Ole Inge Rismoen

– Droner er noe vi kommer til å benytte oss av i enda større grad fremover enn vi gjør i dag, da det både er veldig effektivt og ikke minst kostnadsbesparende i områder hvor det er vanskelig å identifisere et feilsted på linjenettet. Risikoen for ulykker er også mindre ved bruk av droner, sier avdelingsleder Beredskap i Elvia, Ole Inge Rismoen.

Rød beredskap ved ekstraordinære hendelser

Ved rød beredskap setter vi en krisestab med en kriseleder som leder hele arbeidet. Det kan for eksempel være feilsituasjoner med store konsekvenser, enten det er ekstreme værsituasjoner eller andre krevende hendelser som rammer selskapet.

– Det kan også være store hendelser utenfor vårt nett, som for eksempel hvis Statnett får store utfall i sitt nett som berører oss, sier han.


Ved rød beredskap har gjenoppretting av normal drift høyeste prioritet, og alle tilgjengelige ressurser brukes i håndteringen av situasjonen. Etter hvert som situasjonen normaliseres, trappes beredskapen ned.

– Du kan være trygg på at vi alltid er på vakt for å sikre strømforsyningen til vårt område, hvor det bor ca. 2 millioner mennesker, avslutter Ole Inge Rismoen.

Vinterstormer, tung snø og is kan føre til strømbrudd

Vinteren kan være tøff i Norge, og med vår plassering her opp i nord kan været by på flere utfordringer, også for strømnettet. Tung snø og is på strømkablene kan være årsaker til strømbrudd, på lik linje med storm som blåser trær over strømlinjene.