Linjerydding, trefelling og beskjæring

Det er vår oppgave å ha full kontroll på trær, busker og annen vegetasjon som vokser i nærheten av strømlinjene. Dette gjelder også det siste strekket inn til boligen din, hvor trefelling også kan være nødvendig.

Vi i Elvia har ansvaret helt inn til husveggen din. Der overtar du ansvaret.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Vi utfører også linjerydding på privat eiendom hvis det er nødvendig. Men vi forholder oss selvfølgelig til gjeldende forskrifter når det gjelder vegetasjonskontroll og trefelling. Det vi har hjemmel for er å kutte og felle trær som kan komme i konflikt med vårt oppdrag om å levere en sikker strømforsyning til våre kunder.

Så mye kan vi kutte langs traseene

Det er forskjell på krav om avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer i det vi kaller høyspenningsnettet og lavspenningsnettet. Vi i Elvia følger til enhver tid gjeldende regler og krav for å utføre denne jobben på en god og tilfredsstillende måte. Elvia bruker helikopter til å beskjære trær for å unngå at de kommer for nære strømlinjene. Da henger en sag under helikopteret som kvister seg nedover. Les mer om hvordan vi bruker helikopter.

Krav om avstand i lavspenningsnettet

Hvis du lurer på hva vi har lov til å utføre av arbeid på lavspenningsnettet på eiendommen din, skal det stå beskrevet i tilknytningsavtalen fra da eiendommen din i sin tid fikk strøm.

  • Minsteavstanden fra vegetasjonen til strømførende linjer i lavspenningsnettet er på 1,5 meter fra siden og 2 meter nedenfra, men ved behov rydder vi helt ned på bakkenivå.

  • Vi gjentar linjeryddingen ved behov, som regel etter 4-6 år.

Krav om avstand i høyspenningsnettet

Hva vi har hjemmel til å utføre av arbeid på høyspenningsnettet, står som regel beskrevet i tinglyste grunneieravtaler. Generelt sett har vi rett til å utføre linjerydding når vegetasjonen er til fare for strømnettet. Vi har også rett til å felle enkelttrær utenfor ryddebredden hvis det er til fare for strømnettet.

  • Minsteavstanden fra vegetasjonen til strømførende linjer i høyspenningsnettet er på 3 meter.

  • Også her gjentar vi linjeryddingen ved behov, som regel etter 4-8 år.

Er du grunneier eller maskinentreprenør?

Er du profesjonell aktør og jobber ved eller i vårt strømnett? Skal du utføre arbeid som krever trefelling i nærheten av høyspentlinjer, kontakt oss i god tid før maskiner eller annet utstyr kommer nærmere enn 30 meter fra strømlinjene. Du finner mer informasjon om arbeid nær linjer her.

Trefelling i nærheten av strømførende linjer

Vi anbefaler at du tar kontakt med en profesjonell aktør når du skal utføre slikt arbeid. Er du grunneier har du lov til å felle trær på egen eiendom. Men hvis uhellet er ute og trefellingen skader våre linjer, blir du erstatningsansvarlig for strømbruddet og påfølgende feilretting. 

Hvis uhellet er ute

Hvis uhellet skulle være ute og treet faller på strømlinja, er det strømførende og til fare for alle i en radius på 40 meter. Gå unna, hold avstand og ring vår driftssentral på telefon 22 44 10 40.

Dette kan du gjøre selv av trefelling og beskjæring

Som grunneier har vel de fleste et ønske om selv å bestemme og beskjære busker og trær, slik at man får det slik man vil ha det rundt seg. Men grunneiere bør også sette seg inn i hvilke installasjoner som finnes på deres eiendom. Elvia som nettselskap er opptatt av å unngå at busker, trær og annen vegetasjon vokser slik at de kommer i konflikt med strømledningene våre. Vi utfører derfor linjerydding når det er nødvendig.

Ønsker du en mer jevnlig beskjæring, må du selv stå for det. Det er lurt å sette seg inn i avstandskravene og etablere en beskjæring av trær og busker i god avstand fra strømførende linjer, eventuelt endre til kortvokste vekster. Hvis trær og busker holder en god avstand fra linjer, stolper og barduner, vil ikke Elvia beskjære ytterligere. Send forespørsel om trefelling her

Skal du selv felle trær i hagen?

Hvis treet står på din egen eiendom, kan du felle selv - men vær oppmerksom på at du kanskje må ha tillatelse fra kommunen og eventuelt andre før du starter.

Husk at du selv er ansvarlig både for din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre linjer. Dersom du ønsker profesjonell hjelp til trefelling, kan du kontakte en av våre samarbeidspartnere innen trefelling og linjerydding. Mer om trefelling og beskjæring her.

Bistand ved maskinell skogsdrift 

Dersom ditt firma skal i gang med maskinell skogsdrift nær høyspentlinjer, så vil du sannsynligvis ha behov for bistand fra Elvia. Send din forespørsel om bistand skogsdrift her. Vi ønsker at all maskinell skogsdrift meldes inn via dette skjemaet.

Ofte stilte spørsmål og svar

Fyll inn dette skjemaet for å sende en forespørsel om trefelling. Våre samarbeidspartnere drar på befaring og avgjør om dette dekkes av Elvia eller ikke.

Hvis det er Elvias interesse å felle treet, betaler Elvia for trefellingen i sin helhet. Er det derimot i grunneiers interesse å felle treet, må grunneier betale kostnadene.

Våre samarbeidspartnere befarer oppdraget og avgjør hvem som skal dekke kostnadene. Noen ganger kan det tilbys en løsning hvor selve fellingen bekostes av Elvia, mens grunneier står for oppryddingen.

Elvia har ansvar for at vegetasjonen ikke bryter avstandskravene beskrevet i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, men det er ikke Elvias plikt å felle et hvert tre som står i nærheten av strømførende linjer.

Kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, kan spørre om trefelling. Vedkommende må være til stede ved en eventuell trefelling.

Elvia kan ikke ta ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og utførende entreprenør.

Hvis det er Elvias interesse å felle treet, skal Elvia rydde opp. Er det derimot i grunneiers interesse å felle treet, skal grunneier rydde opp.

Inne på egen eiendom kan du beskjære og felle trær selv, men husk at du er ansvarlig både for egen sikkerhet og for at det ikke gjøres på en slik måte at det kan være til skade for strømnettet. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha tillatelse fra kommunen og eventuelt andre før du starter.

Skader du strømnettet, vil du kunne bli holdt erstatningsansvarlig. Slike kostnader kan være i størrelsesorden fra 10.000 kroner og oppover. Dette kommer an på omfanget av skaden.

Du står fritt til å leie inn hvem du vil, men det kan være lurt å sørge for at vedkommende har erfaring og kunnskap om slik trefelling, og ikke minst har en ansvarsforsikring som kan dekke nevnte kostnader.

Det er ikke så enkelt å se forskjell på en høyspentlinje og en lavspentlinje, men generelt sett så ligger høyspentlinjer på et horisontalt plan (stolpene ser ut som en T), mens lavspentlinjer ligger på et vertikalt plan, slik at den ene linjen går under den andre. Stolpene til en høyspentlinje skal være merket med et gult og svart skilt med en varseltrekant, hvor det står: Høyspenning. Livsfare.

Hvert år bruker vi betydelige midler, ca 100 MNOK hvert år, på å rydde unna trær langs linjene.  Hvis vi skulle ha trefallsikre linjer, måtte vi ha ryddet 30 meter på hver side av linjene, med andre ord 60-70 meter brede traseer der vi har linjer. Det er ikke forsvarlig overfor naturen eller samfunnsøkonomien.

Det er forskjell på krav om avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer i høyspenningsnettet og lavspenningsnettet. Vi følger til enhver tid gjeldende regler og krav for å utføre denne jobben på en god og tilfredsstillende måte.

Elvia i ekstremvær

Slik jobber vi i ekstremvær

Som regel er det været som har skylden for langvarige strømbrudd her i landet. Ekstremvær kan imidlertid skape livsfarlige forhold, noe som gjør feilretting til et utfordrende og krevende arbeid.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Lyn og bolig. Foto

Derfor øker ekstremvær risikoen for strømbrudd

Det er en kjent sak at ekstremvær som kraftig lyn og torden, storm og orkan kan forårsake strømbrudd. Men hvilken værtype er den største syndebukken?