Trefelling og beskjæring

Det er viktig å ha full kontroll på trær, busker og annen vegetasjon som befinner seg i nærheten av strømlinjene. Dette gjelder også lavspenningsnettet – altså det siste strekket inn til boligen din, hvor trefelling også kan være nødvendig.

Elvia har ansvaret for lavspentnettet helt inn til husveggen din. Der overtar du ansvaret. Vi utfører linjerydding også på privat grunn om nødvendig. Vi har hjemmel for å kutte og felle trær som kan komme i konflikt med vårt oppdrag om å levere en trygg og sikker strømforsyning til våre kunder, og vi forholder oss til gjeldende forskrifter når det gjelder vegetasjonskontroll og trefelling.

Farlige forhold

Trær som faller over strømlinjer er den hyppigste årsaken til strømbrudd her i landet, og det kan være både krevende og farlig arbeid å rydde opp. Hvis du ser et tre som har falt på linjen eller om du oppdager noe annet som kan være til hinder for en sikker strømforsyning, setter vi stor pris på om du melder fra til oss med en gang. Du kan melde fra om farlige forhold her.

Trefelling på egenhånd

Hvis treet står på din egen eiendom, kan du felle selv. Men husk at du selv er ansvarlig både for din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre linjer. Dersom du ønsker profesjonell hjelp til trefelling, kan du kontakte en av våre samarbeidspartnere innen trefelling og linjerydding.

Hvor mye må kuttes?

Det er forskjell på krav om avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer i høyspenningsnettet og lavspenningsnettet. Vi følger til enhver tid gjeldende regler og krav for å utføre denne jobben på en god og tilfredsstillende måte.

Slik jobber vi i ekstremvær

Som regel er det været som har skylden for langvarige strømbrudd her i landet. Ekstremvær kan imidlertid skape livsfarlige forhold, noe som gjør feilretting til et utfordrende og krevende arbeid.

Strømbrudd: Dette er de vanligste årsakene

Det er kjedelig å oppleve et strømbrudd, men det er ikke alltid til å unngå.

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet og Viken, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.