Helikopterbefaringer sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter eller droner over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Da kan du ha vært vitne til en helikopterbefaring fra Elvia, som er en viktig del av vedlikeholds- og driftsarbeidet som må til for at du skal være på i hverdagen. Det er ikke for moro skyld at helikoptrene flyr lavt over området og skaper støy. Linjer må inspiseres, feil skal rettes og skog må ryddes – alt for at du kan fortsette å kunne ta strømmen for gitt. 

Skogen er en utfordring for strømlinjene 

Trær som faller over strømlinjer er en av de største årsakene til strømbrudd. Og når skog utgjør nesten 40 % av Norges landareal, er det ikke rart at det er en utfordring. Innlandet, som inngår i Elvias område, er dessuten landets største skogfylke. 

Trefelling

– Omtrent 75 % av regionalnettet og 65 % av distribusjonsnettet vårt går i skog. Det betyr at linjene er veldig utsatt, og det er viktig at vi får ryddet skogen. Det å rydde skog under strømbrudd kan være både farlig og tidkrevende. Derfor er det ekstra viktig at vi gjør disse inspeksjonene.

Elvia bruker helikopter til å beskjære trær for å unngå at de kommer for nære strømlinjene. Da henger en sag under helikopteret som kvister seg nedover. Elvia deltar i tillegg et forskningsprosjekt kalt Sterkere skog, som innebærer ulike tiltak som skal gi sterkere skog nær kraftgater og redusere faren for strømbrudd.

Elvia rydder skog langs kraftlinjene ved hjelp av helikopter.

– Dette gjør vi fremfor å hugge ned trærne. Ved å kviste på den ene siden kan man oppnå til en viss grad at tyngdepunktet på motsatt side av masten, og trærne vil fungere som en beskyttelse mot vær og vind. Flere trær sammen står stødig og sterkt, og skaper det som kalles sosial stabilitet. I tillegg laserscanner vi også høyspenningslinjer med jevne mellomrom ved hjelp av helikopter, forklarer Øibakken. 

Les mer om hvordan Elvia utfører arbeid nær linjer. 

Ulike typer helikopterbefaring

Når vi i Elvia gjennomfører helikopterbefaringer innebærer det mange ulike oppgaver som linjerydding, transport av materiell og personell, og beredskap i forbindelse med retting av akutte feilsituasjoner. Det kan for eksempel være å rette opp i feil etter uvær, vind og snøfall, som typisk kan felle trær over linjene eller knekke strømmaster. Men helikopterbefaring handler i hovedsak om inspeksjon og kontroll av linjer.

– Det utføres toppkontroll for omtrent 10 % av linjenettet. Det er mye man ikke ser når man flyr over mastene. Etterpå analyserer vi bildene på detaljnivå. For det resterende nettet flys det linjeinspeksjon.

Åge Elvia. Foto

Åge Øibakken, fagansvarlig i avdelingen vedlikehold.

Grunnen til at vi gjør dette er at det er et krav om at nettselskapet skal befare og inspisere alle høyspentlinjer minst én gang i året. En observatør fra Elvia er med i helikopteret og registrerer fortløpende eventuelle avvik med knapper på en datamaskin eller et nettbrett. Deretter sjekkes alt og rettes innen neste inspeksjon.

Vi har avtale med to helikopterselskaper som på oppdrag fra oss inspiserer strømnettet fra luften. På den måten får vi en bedre oversikt også der hvor det kan være vanskelig å komme til ellers.

– Helikopterbefaring er krevende, omfattende, og risikofylt arbeid, forteller Åge Øibakken, fagansvarlig i avdelingen vedlikehold. 

Han har de siste årene jobbet med skog- og linjerydding i det gamle nettselskapet Eidsiva Nett, nå Elvia, i tillegg til oppfølging og gjennomføring av ulike helikoptertjenester. 

Elvia jobber hele tiden for å holde strømforsyningen i gang, og med å rette opp feil før noen mister strømmen. For når strømmen først er borte, kan det være vanskelig å finne ut av hvor feilen ligger langs de flere tusen kilometerne med strømlinjer og master. Elvia har forresten Norges beste leveringsgrad på hele 99 prosent.

– Derfor er det så viktig å gjøre disse befaringene.

Flyving med droner

Flyvning med droner er strengt regulert, og Elvia har fått operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly droner i kategoriene innenfor synsvidde og utenfor synsvidde. 

Drone. Foto

Vi bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet.

Vi har 20 ansatte som er utdannet dronepiloter og de er fordelt over hele Elvias nettområde. Økt dronebruk gir store besparelser i form av raskere feilsøking og mindre behov for helikopter. Her kan du lese om hvordan vi bruker droner i vårt beredskapsarbeid. 

Fokus på HMS

Det starter med en grundig planlegging av hvilke områder det skal flys over, før det lages rammeavtaler med helikopterselskapene som skal utføre arbeidet. Fokus på HMS er viktig, for det er ingen spøk å navigere et helikopter. 

– Bare det å sitte i maskinen er en krevende jobb, spesielt med den måten å fly på. Vi snakker om å fly mellom master med 100-150 meters mellomrom, ned og rundt nesten 360 grader, før de vender opp igjen, forteller Øibakken. 

Det er altså ikke for de med svake mager, og alle som setter seg i helikoptrene må ha en viss grunnkompetanse og kjenne godt til ulike farer. Derfor er det også bare en håndfull montører som er med og flyr. Fordelen er at disse er lokalkjente og vet hvor linjene er, slik at de kan fly uten omveier.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Tar hensyn til natur, dyr og fugler

Helikopterbefaring er et væravhengig arbeid, og det sier seg selv at regnvær gir dårlig sikt. Det er derfor ikke alle årstider som egner seg. 

– Målet er å fly rett over vinteren, på våren. Da slipper vi å få løvet som skygger for linja. Vi flyr heller ikke i yngletid, altså den perioden av året når fuglene hekker, og kvisting av trærne avsluttes alltid før 1. mai, og gjenopptas på høsten. Etter det er det flere fugler i trærne. Unntaket er når det oppstår en akutt situasjon, da må vi fly uansett, sier han. 

Elvia vil forsøke å varsle der vi vet om at det er dyr på beite. Hvis dette gjelder deg, så meld fra til Elvia slik at vi kan legge deg til på listen over de som ønsker varsling i forkant av inspeksjonen. Ved beredskapsflyging i akutte situasjoner, vil vi ikke kunne klare å varsle på forhånd.

– Der det ikke lar seg gjøre å flytte dyrene, flyr vi utenom. De i helikopteret har dessuten god oversikt og drar unna hvis de ser at det er dyr som kan reagere.

Elvia har lov til å fly lavt over linjene, og flyr kun på dagtid. Hvis du ser eller hører helikoptre på kvelden eller om natten, er det noen andre enn nettselskapet som er på ferde.  

Tung snø og is

På enkelte værutsatte strekninger kan tyngden av is være opp til 300 kilo per meter på strømnettet. Linjene kan derfor veie mange tonn på et spenn mellom strømmastene som er opp til 330 meter langt.

Med tanke på at Elvias strømnett til sammen er 66 000 kilometer langt, noe som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden, er vi ekstra på vakt mot store snø- og ismengder i vintermånedene.

Vi bruker helikopter til å kappe snøtunge trær som ligger hengende over kraftlinjene vinterstid

Se video

Mye og tung snø og is som har lagt seg på trær og høyspentledninger kan i verste fall føre til strømbrudd.

Her finner du en oversikt over hvor vi gjennomfører helikopterbedringer.

Helikopter og strømlinjer. Foto

Her flyr vi med helikopter

Se hvilke kommuner som blir berørt når av linjeinspeksjoner og toppkontroller med helikopter.

Drone. Foto

Flyving med droner

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Det er en krevende jobb for montørene å ta seg frem i store skogområder og da er bruk av droner mer effektivt.

Arbeid med strømlinjer.

Arbeid nær linjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.