Arbeid nær strømlinjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.

Slik jobber vi med helikopter

Det å sjekke tilstanden i nettet fra lufta er langt mer effektivt enn å klatre opp i masten på gamlemåten. Inspeksjon av høyspenningsnettet med helikopter kaller vi toppkontroll, som er en studie av toppen av masten med isolatorer, travers og lignende. Vi bruker et fotosystem som tar svært høyoppløselige bilder, som vi senere studerer nærmere på kontoret.

I tillegg laserskanner vi linjetraseen for å sjekke vegetasjon og bygninger nær ledningen, om noen master står skjevt eller er skadet på annen måte. Det er imidlertid ikke alle steder man kan bruke helikopter. Det kan for eksempel være på grunn av beliggenhet, bebyggelse, husdyr på beite og andre forhold hvor bruk av helikopter ikke er hensiktsmessig. På slike steder bruker vi droner i stedet.

Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer

Dersom det skal utføres anleggsarbeid eller trefelling innenfor sikkerhetssonen på 30 meter fra høyspenningslinjer, er det viktig å kontakte nettselskapet på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg. 

Husk også at det ikke er lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Les mer om hvordan vi bruker helikoptre til å sikre strømnettet her.