Flyving med droner

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Dronene gjør det mulig å rette feil og befare strømnettet raskere enn før, til fordel for kundene våre og montørene.

Elvia dekker et geografisk område som er større enn Danmark og de store skogsområdene i Innlandet, Akershus og Østfold medfører krevende beredskap.

Ved hjelp av droner kan vi guide montører til riktig sted raskere enn vi gjør i dag. Droner er montørenes forlengede arm i planlagte inspeksjoner og befaringer, samt kan også brukes til toppkontroll av installasjoner og kartlegging av hogst/linjerydding.

Hvor og når skal vi fly? 

Ser du en drone fly lavt over nabolaget og lurer på om det er Elvia? Da kan du se i kartet hvor vi legger inn planlagte flyvninger.  

Mange fordeler med droner

Effektivt
En strekning som vanligvis tar 1 time å gå i tung snø, kan en drone ta unna på ca 5 minutter. En enorm tidsbesparelse som gir oss muligheten til å lokalisere og rette feil på strømnettet mye raskere enn før. En annen fordel er at droner kan fly i en vindstyrke på opptil 10 sekundmeter. Dessuten takler droner tåke langt bedre enn et helikopter, og de lager ikke like mye støy.

Sikkert
Ved hjelp av droner reduseres risikoen betydelig for montørene som jobber ute i felt. Det er risikofylt å manøvrere seg frem med bruk av eksempelvis snøscooter eller truger i ulendt terreng, spesielt i mørket. Ved bruk av droner får vi ned klatring, forflytning over lange avstander og generell slitasje på mannskapet.  

Miljøvennlig
Droner har minimalt med støy og ingen store forstyrrelser av omgivelsene, det har vist seg å redusere sjansen for å skremme husdyr som står på beite. I motsetning til helikopter har droner også et mye lavere utslipp. Ved å bruke droner til eksempelvis laserskanning, kan det alene redusere utslippene med opptil 50 tonn Co2 hvert år.

Se hvordan vi flyr med droner i Elvia

Egne dronepiloter

Flyvning med droner er strengt regulert, og Elvia har fått operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly droner i kategoriene innenfor synsvidde

og utenfor synsvidde. Vi har 22 ansatte som er utdannet dronepiloter og de er fordelt over hele Elvias nettområde.

Dronene våre kan fly under utfordrende værforhold, som snø, tåke og regn i tillegg til at de tåler en vindstyrke på opptil 10 sekundmeter. De er montørenes forlengede arm ved strømbrudd og feilsituasjoner, men de kan også brukes til planlagte befaringer. Vi har egne droner, og vi kan leie inn droner og piloter fra eksterne aktører, ved for eksempel laserskanning av strømnettet.

Ny teknologi

Elvia er kontinuerlig på jakt etter ny teknologi og innovative løsninger for å redusere kostnader og forbedre strømforsyningen. Å ta i bruk droneteknologi gir oss ikke bare store økonomiske besparelser, men det gir også raskere rettetid ved strømbrudd og en tryggere arbeidsdag for folka våre. Se innslaget da vi hadde besøk av TV2.

Driftssentralen i Elvia

Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

Helikopter kvisting. Foto

Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Elvia-ansatt i strømmast

Hva er egentlig beredskap?

Beredskap er å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser, og ha innarbeidede rutiner og systemer for hvordan de skal håndteres hvis de først oppstår.