Flyving med droner

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Det er en krevende jobb for montørene å ta seg frem i store skogområder og da er bruk av droner mer effektivt.

Selv om vi i dag bare bruker droner i en forholdsvis liten skala, ser vi mange klare fordeler med droneinspeksjoner av strømlinjer i krevende terreng. Ofte må montørene gå til fots i ulendt terreng, noe som kan skape store utfordringer for eksempel om vinteren når det er mye snø. 

Elvia dekker et geografisk område som er større enn Danmark og de store skogsområdene i Innlandet, Akershus og Østfold medfører krevende beredskap. Ved hjelp av droner kan vi guide montører til riktig sted raskere enn vi gjør i dag. Droner er montørenes forlengede arm i planlagte inspeksjoner og befaringer, samt kan også brukes til toppkontroll av installasjoner og kartlegging av hogst/linjerydding.

Se hvordan vi flyr med droner i Elvia

Egne dronepiloter

Flyvning med droner er strengt regulert, og Elvia har fått operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly droner i kategoriene innenfor synsvidde og utenfor synsvidde. Vi har 20 ansatte som er utdannet dronepiloter og de er fordelt over hele Elvias nettområde. Økt dronebruk gir store besparelser i form av raskere feilsøking og mindre behov for helikopter. Se innslaget da vi hadde besøk av TV2.

Drone konsoll. Foto

Mange fordeler med droner

Det sier seg selv at det er noe helt annet å sende ut en drone enn å få tak i et helikopter med en pilot.

En annen fordel er at droner kan fly under mer utfordrende forhold enn det et helikopter kan. De dronene vi har nå, kan fly i en vindstyrke på opptil 10 sekundmeter. Dessuten takler droner tåke langt bedre enn et helikopter, og de lager ikke like mye støy.

Driftssentralen i Elvia

Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

Helikopter kvisting. Foto

Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Elvia-ansatt i strømmast

Hva er egentlig beredskap?

Beredskap er å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser, og ha innarbeidede rutiner og systemer for hvordan de skal håndteres hvis de først oppstår.