Hva er egentlig beredskap?

Beredskap er å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser, og ha innarbeidede rutiner og systemer for hvordan de skal håndteres hvis de først oppstår.

Både du og resten av samfunnet er avhengig av strømnettet for at hverdagen skal gå rundt, og derfor er strømnettet og Elvia det vi kaller kritisk infrastruktur. Vi tar samfunnsrollen vår og beredskap på alvor.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for den samfunnsmessige beredskapen i Norge, og skal til enhver tid ha full oversikt over risiko og potensielle farer i samfunnet, enten det er terrorhandlinger, strømbrudd eller andre uønskede hendelser.

DSB jobber overordnet med mange temaområder, fra brann og strøm, produkter og forbrukertjenester, til gass og farlige stoffer. De jobber også aktivt med å forebygge potensielle ulykker og kriser som kan oppstå i samfunnet.

Tilsyn med strømnettet og elektriske anlegg er også beredskap

På instruks fra DSB med hjemmel i Eltilsynsloven fører Det lokale eltilsyn (DLE) tilsyn med elektriske anlegg i boliger, fritidsboliger og virksomheter knyttet til nettselskapets nett, mens det er Elvia som har ansvar for beredskap når det kommer til selve strømnettet.

Strømnettet er kritisk infrastruktur, og vi i Elvia har døgnbemanning som overvåker strømnettet kontinuerlig. Vi jobber også aktivt med vedlikehold for å sikre at du har en stabil og sikker strømforsyning, som for eksempel ved å beskjære busker, trær og annen vegetasjon i nærheten av strømlinjene som kan føre til strømbrudd og farlige situasjoner.

Her kan du lese mer om hvordan vi i Elvia jobber med drift og vedlikehold.

Gode råd om egenberedskap

Det er også mye du kan gjøre selv for å være best mulig forberedt på uønskede hendelser hjemme hos deg selv, enten det er ulykker eller for eksempel ufrivillig isolasjon fra omverden på grunn av strømbrudd eller ekstremvær.

Det kan derfor være smart å ha en egen beredskapsplan, slik at du vet hvordan du du skal takle eventuelle hendelser. Tenk derfor nøye gjennom hva som kan skje og hva du eventuelt trenger for å takle situasjonen best mulig. Det kan for eksempel være å sørge for å ha nok mat og nødvendige medisiner til å klare deg alene de første dagene.

På DSB sin nettside sikkerhverdag.no finner du mange gode tips og råd om egenberedskap. Her kan du lese mer om hvordan du best mulig kan forberede deg på langvarige strømbrudd.

Beredskap er med andre ord et omfattende begrep, men poenget med all beredskap er å alltid være beredt.

Elviabil i solnedgang