Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

– Vi har datasystemer som overvåker strømnettet kontinuerlig, og som gir oss alarmer ved eventuelle feil og strømbrudd. Vi overvåker også belastningen og spenningen i nettet. Vi får også henvendelser fra kunder som for eksempel har sett at et tre er i ferd med å falle over en strømkabel, sier avdelingsleder på driftssentralen i Elvia, Stein Orrem.

Stein Orrem, avdelingsleder på driftssentralen i Elvia

Han forklarer videre at driftssentralen er i beredskap døgnet rundt, alle dager i året, slik at de alltid er klare til å rykke ut ved behov. 

– Vi jobber også proaktivt og rigger oss for mulige hendelser. Hvis det for eksempel meldes om uvær, sterk vind, mye snø eller kulde, gjør vi målrettede tiltak for å redusere risikoen, forteller han.

I tillegg til avanserte datasystemer bruker driftssentralen også helikopter og droner til å inspisere strømlinjer i områder hvor det er vanskelig å komme til. Mange av våre strømlinjer går gjennom store skogsområder med kupert terreng.

Overvåkning av strømnettet kan være utfordrende

Det faktum at det stadig blir mer ekstremvær i Norge, er en stor utfordring for strømnettet og for oss. Skadene på nettet blir flere og det blir vanskeligere å utføre feilretting og vedlikehold.

– De største utfordringene er når vi får mange feil samtidig, noe som ofte er relatert til uvær. Det kan for eksempel hende at et stort antall trær faller over strømlinjene. Du kan jo sammenligne det med brannvesenet. Tenk deg hvis de skal slukke 500 branner samtidig. Under ekstremvær har vi opplevd så mange samtidige feil, som i tillegg kan være krevende å utbedre. Trær kan ha revet ned master og deler av linjen, sier han.

Heldigvis skjer det ikke feil hele tiden, så mesteparten av tiden på driftssentralen går med til overvåking og de allerede planlagte vedlikeholdsjobbene.

Tung snø er også en utfordring vinterstid, og særlig hvis det snør mye over lengre perioder. Når det gjelder kulde, er problemet at belastningen i nettet blir veldig høy fordi mange fyrer med elektriske ovner samtidig, sier han.

De fleste feilene som oppstår i strømnettet skjer der det er luftlinjer og skyldes vegetasjon og trefall, ofte i kombinasjon med mye snø eller sterk vind. Feil som oppstår i kabelnettet under bakken tar lengre tid å reparere, men her er det også gode omkoblingsmuligheter som holder avbruddstiden nede.

– Noen steder har vi sjøkabler, og hvis det oppstår en feil der er det en veldig komplisert affære å rette, sier han.

Våren er tradisjonelt rolig på driftssentralen og en fin tid for vedlikehold av strømnettet, da mindre tid går med til feilrettinger.

– Om sommeren derimot er det ofte tordenvær, noe som fører til overspenninger i nettet og lynnedslag som også kan skape problemer. Men vi er alltid klare til å rykke ut, avslutter Stein Orrem.

Strømmast Elvia

Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Beredskap

Ulike nivåer for beredskap i Elvia

På samme måte som blålysetatene, er vi i Elvia i beredskap døgnet rundt, 365 dager i året. Skjer det noe, så rykker vi ut der og da.