Her flyr vi med helikopter og droner

Hvert år flyr vi over lange strekninger med helikopter og drone for å vedlikeholde, kontrollere og avdekke eventuelle feil.

Tidsplan

Hele året utfører vi ulike former for vedlikehold og kontroll; linjebefaring, laserskanning, toppkontroll og helikopterkvisting. Vi har et kart som viser hvor og når vi skal fly.

For å sikre strømforsyningen utfører Elvia toppkontroll av nettet samt skog- og linjerydding ved hjelp av helikopter. Operasjonen gjøres for å opprettholde sikkerhetsavstand fra vegetasjonen til strømførende linjer i forhold til gjeldende forskriftskrav, samt gjøre kantskogen sterkere mot vind og snø. Flyvningene foregår både over regionalnett og distribusjonsnett i vårt område.

Elvia rydder skog langs kraftlinjene ved hjelp av helikopter.

Hvordan utføres helikopter kvisting?

Sagen som benyttes består av 9 sirkelsagblader og henger under helikopteret. Piloten kan starte og stoppe sagen fra cockpit av helikopteret og flyr langs kantskogen slik at sagen treffer grenene som stikker ut.

For å unngå skader på trestammen gjøres kvistingen cirka 30 cm ut fra stammen. Det fører til at vi bevarer noe bar/løvmasse slik at vi unngår solsviing påfølgende sommer.

All kvisting skjer innenfor våre rettighetsbelter.

Våre linjeryddere følge med på bakken og sørger for at kvist og greiner ikke blir liggende på veier, stier, kulturminner, i bekker og vannkanter.

Arbeidet utføres mandag-lørdag innenfor dagslysets varighet (cirka 6 timer hver dag).

Helikopteret fly cirka 1 time sammenhengende før det returnerer for påfyll av drivstoff. Bor du i nærheten av opplastingsplassen/drivstoffdepoet vil du oppleve noe støy fra denne skytteltrafikken.

Helikopter kvisting. Foto

Storm Heliworks fra Sverige utfører operasjonen på vegne av Elvia. I tillegg er det 2-3 mannskaper på bakken fra et av våre ordinære linjerydderfirmaer.

Strømmast Elvia

Helikopterbefaringer sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter eller droner over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Drone. Foto

Flyving med droner

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Det er en krevende jobb for montørene å ta seg frem i store skogområder og da er bruk av droner mer effektivt.

Elvia arbeider

Vi overvåker 69.500 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 69.500 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.