Arbeid nær linjer

Unngå ulykker - snakk med oss på forhånd. Den som skal utføre arbeid nær våre linjer må kjenne til sikkerhetsreglene.

Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer

Dersom det skal utføres anleggsarbeid eller trefelling innenfor sikkerhetssonen må Elvia kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

Farlig arbeid?

Ved uforutsette situasjoner der du trenger å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand fastsatt av Geomatikk må du ringe driftssentralen i området det gjelder før arbeidet videreføres.

Kontaktinformasjon driftsentraler

Oslo, Akershus og Østfold

Telefon

22 44 10 40

Innlandet

Telefon

62 12 30 00

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du kontakte Elvia på forhånd.

Trefelling

Anleggsoppdrag eller trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Elvias høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Trenger du hjelp til å felle trær kan du kan du lese mer og sende forespørsel her.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentral for aktuelt område så raskt som mulig.

  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet.

  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.

  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt.

Last ned brosjyre om arbeid nær linjer