Arbeid nær linjer

Unngå ulykker - snakk med oss på forhånd. Den som skal utføre arbeid nær våre linjer må kjenne til sikkerhetsreglene.

Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer

Dersom man skal utføre anleggsarbeid eller trefelling innenfor sikkerhetssonen må Elvia kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

Farlig arbeid?

Trenger du å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand fastsatt av Geomatikk skal Elvia kontaktes via gravevarsel@hafslund.no eller ring driftssentralen i området det gjelder før arbeidet videreføres.

Kontaktinformasjon driftsentraler

Oslo/Viken

Telefon

22 44 10 40

Innlandet

Telefon

61 28 88 58

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du kontakte Elvia på forhånd.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Elvias høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral for avtale og nærmere befaring.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentral for aktuelt område så raskt som mulig

  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet

  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet

  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Last ned brosjyre om arbeid nær linjer

  • Norsk (laget av tidligere Hafslund Nett)

  • Norsk (laget av tidligere Eidsiva Nett)

  • Engelsk (laget av tidligere Eidsiva Nett)

  • Polsk (laget av tidligere Eidsiva Nett)