Arbeid i vårt nettområde

Skal du utføre arbeid i eller i nærheten av Elvias nett, må du kjenne til hvilke retningslinjer og bestemmelser som gjelder for arbeidet. Sikkerhet har høy prioritet og vi ønsker at alle skal ha en trygg og skadefri arbeidshverdag. Derfor stiller vi også en rekke tekniske og sikkerhetsmessige krav til leverandørene våre. Her finner du mer informasjon om hva dette innebærer og hva du skal gjøre hvis uhellet er ute.

HMS

I Elvia setter vi sikkerhet høyt. Det er særlig arbeid på eller nær strømlinjer som stiller ekstra store krav til årvåkenhet. Vi har derfor klare retningslinjer og instrukser som skal redusere risikoen for skader og uønskede hendelser.
Mer HMS-informasjon finner du her

Sikkerhet på bygg- og anleggsplasser

Høy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner på bygg og anleggsplasser er forbundet med høy risiko. Sikkerhetstiltak må etableres og følges opp for å unngå skade på personell og utstyr.
Les mer om utbyggers ansvar for elektriske anlegg på bygg og anleggsplasser

DLE for installatører 

Det lokale eltilsyn (DLE) har ulike sakkyndige selskaper som utfører tilsynskontroller i forskjellige deler av Elvias område. Her finner du informasjon om hva DLE gjør og hvem du som installatør i vårt område skal kontakte ved ulike typer spørsmål.
Les mer om DLE for installatører

Krav til leverandører

Oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde nettet er omfattende, med tekniske og sikkerhetsmessige krav som til enhver tid må overholdes. Elvia setter derfor tydelige krav til at våre leverandører skal være de beste.
Les mer om krav til leverandørene her

Arbeid i egen bolig eller fritidsbolig

Dersom du som elektrofagarbeider ønsker å gjøre noe på det elektriske anlegget hjemme hos deg selv, eller i egen fritidsbolig, må du være sikker på at du har de rette kvalifikasjonene før du setter i gang. Les mer om hvilke kvalifikasjonskrav som må dokumenteres.