DLE for installatører

Ulike sakkyndige selskaper utfører tilsynskontroller for det lokale eltilsynet (DLE) i Elvia. Installatører skal kontakte sakkyndig selskap for den kommunen der bedriften har sin firmaadresse.

Forskrifter / tolkning av forskrifter

Har du spørsmål knyttet til forskrifter eller tolkning av forskrifter? Da skal du kontakte det sakkyndige selskapet som har ansvaret i din kommune. Her finner du informasjon om sakkyndig selskap.

Boligkontroll

Har du generelle spørsmål om boligkontroll, tilsynsrapporter eller annet finner du det på elsikkerhetsportalen.no, eller kontakt sakkyndig selskap som utfører DLE-kontroller for oss i kommunen der du har firmaadresse.

Markedskontroll

Markedskontroller gjennomføres av Omexon Elsikkerhet i hele Elvias område.

Anleggskontroll og internkontrollsystem

Henvendelser knyttet til revisjon av installatørens internkontrollsystemer og tilhørende kontroll av anlegg som installatøren har utført, rettes til det sakkyndige selskapet som har ansvaret i den kommunen installatøren har forretningsadresse.

Jordfeil

Jordfeil kan du melde fra om her. Meldinger om jordfeil i Oslo/Viken går til entreprenør Omexom som utfører et søk på nettet for å lokalisere jordfeil. I Innlandet er det montører fra Elvia som søker etter jordfeil. Dersom jordfeilen lokaliseres til en sluttkunde vil DLE overta saken selv. Litt avhengig av hva slags og hvor jordfeilen er, vil det være ulike selskaper som jobber på oppdrag fra oss med å føre tilsyn med at feilen er utbedret.

Rettemelding

Les mer om levering av rettemelding her.

Tips om forhold som går ut over elsikkerheten

Send inn bekymringsmelding eller varsel til det lokale eltilsyn (DLE) i Elvia om ulovlig arbeid, fare for elektrisk støt, brannfare eller andre forhold som påvirker elsikkerheten.

Andre henvendelser?

Har du spørsmål til det lokale eltilsynet i Elvias nettområde?
Kontakt oss på telefon 21 49 50 67, eller gå til vårt kontaktskjema.

Kort om DLE - Det lokale eltilsyn

Alle nettselskaper med områdekonsesjon er pålagt å ha et lokalt eltilsyn (DLE). DLE er regulert av rammer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Installatørmøter

Presentasjoner fra installatørmøter finner du her: