Finn sakkyndig selskap i ditt omrÄde

Det lokale eltilsyn i Elvia har ansvaret for en rekke oppgaver. Derfor har vi avtaler med ulike elsikkerhetsselskaper som utfÞrer tjenester og er vÄre sakkyndige selskaper i ulike deler av Elvias nettomrÄde.

Nettselskapet er ansvarlig for Ä fÞre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsomrÄde.

Innlandet

I Innlandet er det Elsikkerhet Norge AS som gjennomfÞrer kontroller og opptrer som sakkyndig selskap pÄ vegne av Elvia.

Oslo/Viken

I Oslo og Viken er det ulike selskaper som fyller rollen som sakkyndig selskap. For Ä finne hvilket selskap du skal kontakte, mÄ du sÞke opp postnummer til anlegget det gjelder i denne excel-filen.