Finn sakkyndig selskap i ditt område

Det lokale eltilsyn i Elvia har ansvaret for en rekke oppgaver. Derfor har vi avtaler med ulike elsikkerhetsselskaper som utfører tjenester og er våre sakkyndige selskaper i ulike deler av Elvias nettområde.

Nettselskapet er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsområde.

Innlandet

I Innlandet er det Elsikkerhet Norge AS som gjennomfører kontroller og opptrer som sakkyndig selskap på vegne av Elvia.

Oslo, Akershus, Østfold

I Oslo, Akershus og Østfold er det ulike selskaper som fyller rollen som sakkyndig selskap. For å finne hvilket selskap du skal kontakte, kan du søke opp postnummer til anlegget det gjelder i denne excel-filen.